Pro-brain natriuretisk pept.[BNP];P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

26811

SP: EPC00020

 

Kortnavn

Pro-brain natriuretisk pept.[BNP];P

 

Synonym

Pro-BNP

 

Analyseforkortelse

Pro-BNP


IUPAC

NPU26811 P—Pro-brain natriuretisk peptid(1-76); stofk. = ? pmol/L

 

Pris

180,- Kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag)

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

Mindst 1 ml

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden:

2 timer

Opbevaring efter adskillelse:

3 døgn ved ved 20°C, 3 døgn ved 4°C og 12 mdr. ved -20°C 

Forsendelse:

Centrifugeret Heparin-gelglas kan sendes som almindelig post, dog ikke op til weekend eller helligdage.
Frossent plasma kan sendes i tøris.

Interferens:

Heterofile antistoffer kan skabe interferens ved analysen.

 


 

Referenceinterval

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Kvinder

18 år

44 år

<15,3

pmol/l

 

45 år

54 år

<29,4

pmol/l

 

55 år

64 år

<33,9

pmol/l

 

65 år

74 år

<35,5

pmol/l

 

75 år

125 år

<87,1

pmol/l

 

 

 

 

Mænd

18 år

44 år

<10,1

pmol/l

 

45 år

54 år

<14,3

pmol/l

 

55 år 
64 år 

<24,8 

pmol/l 

  65 år  74 år  <44,4 

pmol/l 

 

75 år

125 år

<57,3

pmol/l

 

Kilde: Klinisk Biokemisk Afdeling Rigshospitalet 

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Ved mistanke om hjertesvigt er den primære undersøgelse ekkocardiografi til afklaring af tilstanden, og der er normalt ikke brug for undersøgelse af Pro-BNP.
Undersøgelse af Pro-BNP kan dog være indiceret ved mistanke om hjerteklapsygdom, mistanke om hjertepåvirkning ved brug af cardiotoksiske cytostatika (antracykliner) eller andre specielle situationer, hvor hjertepåvirkningen er vanskelig at vurdere på anden vis.

 

Medicinsk baggrund

BNP produceres i hjertemuskulaturen og udskillelsen til blodbanen stiger ved hjertesvigt – dette både af BNP og pro-BNP. Forhøjelsen er ikke specifik for hjertet, men markør for hæmodynamisk stress og tilstande med væskeoverskud. Således kan forhøjede pro-BNP værdier også ses ved akut myokardieinfarkt, lungeemboli, shock, sepsis, atrieflimren, svær pneumoni og nyreinsufficiens, men koncentrationen skal også vurderes i forhold til køn og alder, idet kvinder har et højere niveau, ligesom værdierne stiger med alderen. Pro-BNP er mere stabil en BNP.

 

Tolkning

Pro-BNP er god til at udelukke hjertesvigt. Hos patienter med akut dyspnø med pro-BNP værdier < 35 pmol/l kan akut hjerteinsufficiens med stor sikkerhed udelukkes som årsag (negativ prædiktiv værdi = 98%).

 

Variation på analyseresultat

Niveau 13 pmol/L

Niveau 36 pmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,9 %

11,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

10,0 %Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

32,2 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 
Dato
2017-11-01


 
17.11.2017