HR-Test, Inhaleret allerg. HR gruppe;Baso(B), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

900018

SP: NPU08838

 

Kortnavn

Inhaleret allerg. HR gruppe;Baso(B)

 

Synonym

Histamin Release Test

Inhaleret allergen-induceret HR gruppe;Baso(B)

 

Analyseforkortelse

HR Test


IUPAC

NPU08838 Basocs(B)—Inhaleret allergen-induceret HR; arb.stofm.(liste; proc.)


Pris

Prisliste fra Reflab.

 

Udføres

RefLab ApS

Ole Maaløes Vej 3

2200 København N

 

Tlf. 70 70 23 45

 

Prøvemateriale
Fuldblod

 

Glastype:

Heparinglas

 

Mængde:

5 mL 
 
Prøvebehandling:

Fuldblod SKAL opbevares ved stuetemperatur, må IKKE sættes i køleskab og må IKKE centrifugeres.

Holdbarhed 24 timer fra prøvetagningstidspunkt.
Blodprøver kan KUN tages fra mandag til torsdag indtil kl. 14 og ikke op til helligdage. I Slagelse er tidsfrist for prøvetagning dog mandag-torsdag kl. 12.

 

Patienten medbringer oftest rekvisitionsseddel fra Ref.Lab. Hvis ikke, ses information i BCC fane "Rekvisition".
Hvis der er afkrydset i felt ”Patientmateriale” medbringer patienten patientmaterialet (allergenet). Undtagelse herfra er medicinpræparater, hvor rekvirent i forvejen har undersøgt, at RefLab er i besiddelse af aktuel medicin.

 

Forsendelse:

Sendes med intern post til Rigshospitalet.

Blodprøven sendes så den modtages på Ref.lab. senest 24 timer efter prøvetagning.

 

Diverse information

Histamin Release Test er en allergitest hvor histaminfrigørelse fra levende basofile celler måles overfor et specifikt allergen.

 

Dato

2021-04-22


 
22.04.2021