TCR-Gen-rearrangement;B, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling i Roskilde.

 

Kvantitetsnummer

35283

SP: DNK35283

 

Kortnavn

TCR-Gen-rearrangement;B

 

Synonymer

Klonalitetsanalyse, klonalitetsundersøgelse

 

Analyseforkortelse

TCR_B

 

IUPAC

DNK35283 TCR-gen(B)—Gen-rearrangement; klonalitet(proc.) = ? 
   

Udføres

Klinisk Biokemi Afdeling, Roskilde Sygehus

Analysen udføres ca. en gang ugentlig. Materiale modtaget indtil mandag kl. 12, analyseres i pågældende uge.


Prøvemateriale

Fuldblod

 

Glastype:

EDTA-glas 

 

Mængde:

7 mL 

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 

Fuldblod er holdbar 48 timer ved 20°C og mindst 3 måneder ved -20°C.


Forsendelse:

Fuldblod kan sendes som almindelig post.

Hvis nødvendigt kan prøverne fryses og tidligere nedfrossen fuldblod må også sendes ved stuetemperatur.

Må ikke sendes fredag og op til hellgdage. 

 

Referenceinterval

Ingen klonalitet

 

Analysesvar

Svaret angives på særligt svarark med angivelse af polyklonalitet og eventuelle klonale toppe.

Svaret diskuteres af molekylærbiologer, patologer og klinikere på ugentlig konference på Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

Svarene findes efter konferencen i patologisystemet som vedhæftning til den relevante patologiske beskrivelse af materialet.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation:

Udredning og kontrol af lymfoproliferative sygdomme af T-celleoprindelse. Analysen bør først anvendes, hvis der efter histologisk og flowcytometrisk udredning fortsat er tvivl om klonal involvering i sygdomsbilledet. Der skal således altid foreligge en flowcytometrisk undersøgelse af patientens perifere blod, når indeværende analyse rekvireres.

 

Medicinsk baggrund

Klonalitetsanalysen understøtter de hæmatologiske og histopatologiske analyser og gør diagnosticering af en lymfoproliferativ malignitet betydeligt lettere.

Monoklonalitet er et af hovedtrækkene ved cancercelle populationer, da disse nedstammer fra en enkelt malign transformeret celle.

Lymfoproliferativ monoklonalitet kan bestemmes ved undersøgelse af DNA-områder med høj polymorfi, der koder for antigenreceptorerne i B –og T lymfocytter – de såkaldte Immunoglobuliner (Ig) og T-celle receptorer (TCR).

 

Tolkning

Påvisning af monoklonalitet kan betyde tilstedeværelsen af en malign lymfoproliferativ sygdom. Det skal dog bemærkes, at påvist klonalitet kan være begrundet i én eller flere dominerende reaktive kloner blandt lymfocytterne.

  

Dato

2018-11-28


 
03.12.2018