Metabolisk screening;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

85

SP: EPC00116

 

Kortnavn

Metabolisk screening

 

Synonym

Urinscreening

 

Analyseforkortelse

Metabo sc_U


IUPAC

NPU09012 U—Aminosyre; stofk.(liste)
NPU27007 U—Carboxylat; arb.k(liste)

NPU26756 U—Kulhydrater(reducerende); stofk. = ? mmol/L
NPU17820 U—Sure mucopolysaccharider(SMP); stoffr.(liste)


Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 556401

 

Udføres

Rigshospitalet

Metabolisk Laboratorium 4061

Klinisk Genetisk Klinik

Diagnostisk Center

Blegdamsvej 9

2100 København Ø.

 

Tlf.: 3545 4061

 

Prøvemateriale

Urin kan opsamles over 1 - 2 dage, men skal opbevares på køl indtil aflevering på laboratoriet.
Skal ved modtagelse på laboratoriet fryses straks og sendes i frossen tilstand mandag til onsdag. Må ikke sendes før en helligdag.
 

Link til analysevejledning

Link til forside

 

OBS

Husk at udfylde og medsende rekvisitionsseddel

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020