Glukose;Ledv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

8622

SP: NPU08622

 

Kortnavn

Glukose;Ledv

 

Synonym

Glukose ledvæske

 

Analyseforkortelse

Glu_Ledv


IUPAC

NPU08622 Ledv(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Ledvæske.

Glastype:

Holbæk, Roskilde og Køge sygehuse: EDTA-glas, Heparin-glas.

Nyk. F, Slagelse og Næstved: Lyserød 5 (FC Mix Tube)

 

Mængde: 

1 ml ledvæske

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

1 time

Opbevaring efter adskillelse:

1 time ved 20 °C,1 døgn ved 4 °C

Forsendelse:

Kan ikke indsendes

Interferens:

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

 

Referenceinterval

Ingen

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Vurdering af om en ledlidelse er bakteriel eller non-bakteriel.  

 

Medicinsk baggrund

Ledvæske er et dialysat af plasma tilsat hyaluronsyre. Ved infektion i leddet depolymeriseres hyaluronsyre. Herved bliver ledvæsken mindre viskøs.

 

Tolkning

Ved bakteriel årsag ses glukoseværdier < 25 % af plasmaglukose.

 

Molvægt

180,16

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 3,5 mmol/l

Niveau 6,9 mmol/l

Niveau 19,9 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

8,0 %

6,0 %

6,0 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt*

 

 

 

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2020-12-08                


 
08.12.2020