Peptidyldipeptidase A (ACE);P, KBA

 

Kvantitetsnummer

29069

SP: NPU29069

 

Kortnavn

Peptidyldipeptidase A(ACE);P

 

Synonym

ACE, Angiotensin konverterende enzym, Carboxycathepsin, Dipeptidylcarboxypeptidase, Kininase II, Peptidase P, SACE

 

Analyseforkortelse

ACE


IUPAC

NPU29069 P—Peptidyldipeptidase A; kat.k. = ? U/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang ugentlig.

Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4.Se venligst svartider, Dok 597944.

 

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum.

Glastype: Gelglas

Mængde: 0,5 ml serum

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

10 timer

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 30 dage ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Lipæmi og hæmolyse

 


Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

 

18

29-112*

U/L

Voksne

18

 

20-70**

U/L

 

* ACE kinetic - Clinical applications in routine and research. Bühlmann. CF025-03ml.

** DFU; IDS ACE; REF IS-5900; 07.06.2018 V

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Diagnostik af eller monitorering af sarkoidose

 

Medicinsk baggrund

ACE dannes under fysiologiske forhold primært i kapillærendotelcellerne i lunger og nyrer, og medvirker til re
Regulering af blodtrykket ved bl.a. at katalysere omdannelse af angiotensin I til angiotensin II.
Derudover nedbryder ACE bradykinin, som er en potent vasodilator (3).

 

Tolkning

Måling af ACE i serum anvendes som led i diagnostik af sarkoidose, hvor det anses som en makrofag-
Markør, der afspejler den aktive granulommasse ved sygdommen.
Lettere forhøjede værdier ses hos bl.a. patienter med kronisk nyresygdom, diabetes mellitus og andre
Granulomatøse og inflammatoriske sygdomme.

Lave værdier har ingen diagnostisk betydning.

ACE-koncentrationen er genotype afhængig. Dette behæfter referenceinterval og tolkning med en vis
Usikkerhed (3).

Behandling med ACE-hæmmere kan give falsk for lave værdier.
Høje plasma koncentrationer af Angiotensin I kan ligeledes give falsk for lave værdier (2).


Kilder:
(1) ACE kinetic - Clinical applications in routine and research. Bühlmann. CF025-03ml.
(2) DFU; IDS ACE; REF IS-5900; 07.06.2018 V2
(3) (ACE) Peptidyldipeptidase A - Lægehåndbogen på sundhed.dk.

 

Variation på analyseresultat

Analyseusikkerhed

Niveau 42 U/L

Niveau 77 Enhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

23 %

23 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

12,5%


Betydende forskelle

 

 Statistisk signifikant forskel*

47 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

Dato

2020-12-28

 


 
04.01.2021