Eslicarbazepin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

29859

SPnr: NPU29859

 

Kortnavn

Oxcarbazepin;P

 

Synonym

Zebinix

 

Analyseforkortelse

Eslicarba

 

IUPAC

NPU29859 P—Eslicarbazepin; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

100 kr.

 

Udføres

Ugentligt

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus og Filadelfia.

 

Filadelfia:

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link: http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

 

Prøvemateriale

OBS: Medicinfaste vigtig ved prøvetagning (sidste dosis givet for mere end 4 timer siden)

Glastype:

Tørglas

Mængde:

1 ml serum/plasma 

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring:   1 uge ved 20°C, 2 uger ved 4°C og minimum 1 år ved -20°C.

Forsendelse:

 Sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

Vejledende terapeutisk interval: 30 -130 µmol/L.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapikontrol og mistanke om intoksikation.

 

Medicinsk baggrund

Eslicarbazepin er et antiepileptikum. Anvendes endvidere ved behandling af trigeminusneuralgi, andre neuralgier samt ansigtssmerter.

 

Tolkning

Eslicarbazepinacetat metaboliseres til den aktive metabolit monohydroxy-carbamazepin (Eslicarbazepin, samme aktive metabolit som for Oxcarbazepin), som er den forbindelse, der bestemmes ved analysen. Den biologiske halveringstid for metabolitten er 8 - 12 timer. Maksimal plasmakoncentration er ca 4 timer efter indgift. P-Natrium bør måles inden opsætning af behandling og bør monitoreres løbende.

 

Molvægt

296,32 g/mol

 

Dato

2020-02-17


 
17.02.2020