25-OH-Vitamin D3, KBA

 

Kan 1. maj til 31. oktober  ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Fra 1. november til 30. april kan analysen reklvireres i webreq via profilen: Osteoporose/Rachitis.

 

Kun rekvirerbar for praksis i Holbæk/Kalundborg/Odsherred området – Alle andre skal rekvirere NPU10267 D2+D3

 

Kvantitets nummer

1435

 

Kortnavn

25-Hydroxy-Vitamin D3;P

 

Synonym

Vitamin D

Kun med relation til D3: Cholecalciferol, Calcifediol, Calcidiol.

Kun med relation til D2: Ergocalciferol


Analyseforkortelse

VitaminD


IUPAC

NPU01435 P—Calcifediol; stofk. = ? nmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

2 - 3 gange ugentligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Holbæk.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Li-heparin plasma

Glastype:Gelglas

 

Mængde: Mindst 0,5 ml serum. 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 oC

Afpipetteres inden: Glas uden gel afpipetteres efter centrifugering

(før forsendelse)

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 oC, 7 døgn ved 4 oC, 1 år ved -20 oC.

                  Undgå henstilling i direkte sollys.

 

Forsendelse: Afpipetteret plasma/serum kan sendes med almindelig

post.

 

Interferens: Lipæmi, hæmolyse.

 

 


Referenceinterval

50-160 nmol/L*

 

*Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/vitamin-d/

Obs: Der er betydelig årstidsvariationer for P-25-Hydroxy-D vitamin. Det anførte område på 50-160 nmol/L er bestemt i sensommerperioden (Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital).

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Indikationer for bestemmelse af D-vitaminstatus:

1.                Patienter med kliniske symptomer på eller hvor man har mistanke om svær D-vitaminmangel som følge af deres livsførelse (ringe soleksponering, ophold inden døre, dækkende klæder).

2.                Gravide med mørk hud eller tildækkende påklædning om sommeren. 

3.                Familiemedlemmer (husstanden) til personer med mørk hud eller tildækkende påklædning, som har svær D-vitaminmangel.

4.                Patienter med en sygdom, hvor D-vitaminstatus er af betydning som årsag og/eller for behandlingseffekt.
- knogleskørhed
- gastro-intestinal sygdom med malabsorption 
- leversygdom
- nyresygdom
- neuromuskulære sygdomme (patienter med øget risiko for fald og frakturer)
- forhøjet produktion af biskjoldbruskkirtelhormon (hyperparathyroidisme
- forstyrrelser i kalkbalancen (hypo-/hyperkalcæmi)

5.                          

Ved påvist D-vitaminmangel bør også måles: P-PTH, P-Basiske fosfataser og S-Calcium (total).


 

Medicinsk baggrund

D-vitaminmangel er ofte asymptomatisk, derfor er sygdommen underdiagnosticeret.D-vitamin, der indtages gennem kosten eller dannes i huden, er hovedsagelig vitamin-D3 (cholecalciferol), og tabletter med D-vitamin indeholder ligeledes oftest vitamin-D3, mens flydende præparater (D-vitamin dråber til børn og injektionsvæske til behandling af svær mangel) indeholder vitamin-D2 (ergocalciferol).
Ved 25-Hydroxy-Vitamin D analysen kvantiteres både D3 og D2.

Begge stoffer indgår ligeværdigt i individets vitamin D status. Målbare koncentrationer af 25-Hydroxy-Vitamin D2 ses sjældent, men hvis der påvises > 5 nmol/L vil dette separat fremgå af prøvesvaret.

 

Forhøjede værdier ses ved overdosis af vitamin D ved peroralt indtag.


Nedsatte værdier ses ved rachitis og osteomalaci ved utilstrækkelig vitamin D indtagelse eller ved manglende sollyseksposition, samt ved visse former for malabsorption, f.eks. efter tarmresektion. Desuden ved øget metabolisering af vitamin D, f.eks. ved leverinduktion (patienter i behandling med antiepileptika eller barbiturater). 

 

Tolkning

 Vurdering af mangel tilstand (sum af 25-OH D3 og D2)

< 12 nmol/L

Svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme)

12 – 25 nmol/L

Mangel

25-50 nmol/L

Insufficiens

> 50 nmol/L

Sufficient

75-150 nmol/L

Optimalt niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter

> ca. 200 nmol/L

Risiko for toksicitet

Litteratur: Sundhedsstyrelsens vejledning 2010.

 

Toksicitet: Det øvre tolerable indtag af vitamin D for voksne anslås at være 250 mikrogram pr. dag taget gennem længere tid.

 

D vitamin status bør i givet fald kontrolleres tidligst 3-4 måneder efter behandling

 

 

Variation på analyserresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 27 nmol/L

Niveau 95 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,8 %

13,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

 

Molvægt

25-Hydroxy-Vitamin D3  : 400,65 g/mol

25-Hydroxy-Vitamin D2  : 412,65 g/mol

 

Dato

Revideret 2019-01-28

 


 
28.01.2019