Koag. overflade-induceret [APTT];P (Roskilde), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling 

  

Kvantitetsnummer

1682

SP: NPU01682
 

Kortnavn

Koag. overflade-induceret [APTT];P

 

Synonym

APTT, Aktiveret Partiel Thromboplastintid, Koagulation, overfladeinduceret


Analyseforkortelse

APTT


IUPAC

NPU01682 P-Koagulation, overflade-induceret; tid = ? s

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551 

     

Udføres

Dagligt, også i vagtperioden.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas. Af hensyn til fortyndingsforholdet er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt.

 

Mængde:

Minimum 0,5 mL

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

120 minutter efter prøvetagning.*

 

 

Centrifugering inden:

 

Holdbarhed af plasma i centrifugeret primærglas er 4 timer* fra prøvetagning ved 20-25 °C (kan ikke opbevares ved 2-8 °C).

  
Bemærk: Såfremt afpipetteret plasma fryses, skal materialet være trombocytfrit.

  

Holdbarhed af separeret plasma er 2 uger ved -20 °C.

Ved afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over buffercoat.

  

*) Såfremt det er oplyst af rekvirenten, at patienten er i behandling med ufraktioneret heparin, skal prøven centrifugeres og enten afpipetteres eller analyseres inden for 60 minutter.

 

Forsendelse:

 

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

 

Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

 

 

Referenceinterval

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

0

18 år

20 - 34

s

Kvinder/Mænd

18 år

100 år

20 - 29

s

Ref. KBA, Aarhus Universitetshospital

Ringegrænse

Ingen
 

Indikation

Screening for funktionen af det interne og fælles koagulationssystem.

Monitorering af behandling med højdosis ufraktioneret heparin.

Diagnostik og kontrol af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).
Bemærk: Analysen er ikke følsom for Lupus antistoffer.

  

APTT kan ikke anvendes til monitorering af behandling med lavmolekylært heparin.

  

Medicinsk baggrund

APTT er et mål for rækken af koagulationsfaktorer, der udgør det interne koagulationssystem og fællessystemet, især FVIII og FIX.

Det interne system aktiveres ved omdannelse af FXII til FXIIa ved overfladekontakt med kollagen. FXIIa aktiveres uafhængigt af calcium videre til FIXa, der sammen med FVIII, Ca++ og phospholipid danner et thromboplastinkompleks. Dette kompleks aktiverer FX i det fælles system, der aktiverer andre faktorer til dannelse af fibrin.

 

Tolkning

Forlænget APTT værdi ses ved nedsat dannelse af funktionelle koagulationsfaktorer, øget forbrug af koagulationsfaktorer eller antistofdannelse mod koagulationsfaktorer i interne og fælles koagulationssystem.

 

Bemærk: Resultater på prøver trukket fra venekatetre, som har været gennemskyllet med heparin, kan være fejlbehæftede.

 

Molvægt

-

 

Variation på analyseresultat

Niveau 32 sek.Niveau 64 sek.
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)6,4 %11,2 %
 Biologisk variation (intraindividuel)2,7 %2,7 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*17,2 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

Dato

2019-01-06


 
06.01.2019