Antithrombin (enzXa);P, KBA

 

Kvantitetsnummer
29992

SP: EPC00007

Kortnavn

Antitrombin (enz.);P

 

Synonym

AT, ATIII, AT3

 

Analyseforkort

AT3-Xa_RH


IUPAC

NPU29992 P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258) = ? × 10³ IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, også i vagtperioden.

Kinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde 

 

Prøvemateriale
Plasma

 

Glastype:

Citratglas.

Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde:
Mindst 1 mL plasma

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Kun holdbarhed i fuldblod 4 timer ved 21 °C.

 

Særlig håndtering for laboratorierne Næstved, Nykøbing, Slagelse og Ringsted

 

Link

Centrifugering og afpipetteres inden:

 

4 timer efter prøvetagning.

Centrifugeres ved 20 °C enten 3000G i 10 min., 2000G i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 s.

 

Ved evt. afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over buffercoat.

 

Opbevaring efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 2 uger 4 °C, 2 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 

Afpipeteret plasma kan sendes som almindelig post, undtagen op til weekend og helligdage.

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

 

Antikoagulerende præparater med faktor Xa hæmmende effekt som Rivaroxaban giver falsk forhøjede bestemmelser af antithrombin. 

Hæmoglobin under 0,6 mmol/L,  bilirubin under 1000 µmol/L og triglycerid under  3,6 mmol/L interfererer ikke.
 

Referenceinterval

Voksne: 0,80 – 1,20 ×10³ IU/L
Ref. Jørgen Lyngbye 2010

Børn:

 < 4 dage:  0,58 - 0,90 ×10³ IU/L
 4 dage < 1 år:   0,60 - 1,34 ×10³ IU/L
 1 år < 17 år  0,95 -1,34 ×10³ IU/L

Ref. DSKB 2015

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af gentagne dybe venetromboser eller lungeembolier, ved dissemineret intravaskulær koagulation, præeklampsi.

 

Medicinsk baggrund

Ved fødslen er P-Antithrombin kun 50 % af niveauet hos voksne, men stiger til voksenniveau ved 6 måneders alderen.

Antitrombin hæmmer koagulation og er den vigtigste hæmmer af af typen serinprotease. Antitrombin bindes kovalent til serin i koagulationsfaktorers aktive center, som derved blokeres. 

Antitrombin hæmmer primært faktor IIa (thrombin) og faktor Xa, men også faktorerne IXa, XIa og XIIa samt kallikrein. Antitrombins aktivitet øges betydeligt af heparin.

Ved nedsat antitrombin aktivitet (< 0,70 ×10³ IU/L) er der en væsentlig forøget tromboserisiko.

 

Tolkning

Forhøjede værdier er som regel uden klinisk betydning.

Ved nedsat antitrombin aktivitet (< 0,70 ×10³ IU/L) er der en væsentlig forøget tromboserisiko.

Nedsatte værdier ses ved medfødt antitrombin-mangel, leversygdom, intravaskulær koagulation, nefrotisk syndrom, præeklampsi.

 

Molvægt

65000

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,44 ×10³ IU/LNiveau 0,98 ×10³ IU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)25 %18 %
 Biologisk variation (intraindividuel)5,2 %5,2 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*37 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020