Apixaban;P, KBA

 

Kan ikke tages i praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

28690

SP: NPU28690

 

Kortnavn

Apixaban;P

 

Synonym

anti-XA-aktivitet

Eliquis


Analyseforkortelse

Apixaban


IUPAC

NPU28690 P-Apixaban; massek. = ? µg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551.

 

Udføres

Hverdage på Klinisk Biokemisk Afdeling i Næstved.

Er prøven modtaget før kl. 12, analyseres denne samme dag.

 

Kan udføres akut ved henvendelse til KBA Næstved:

Hverdage 07.30-21.30 og week-end 07.30-15.00, tlf. 56 51 40 53

Øvrige tidspunkter, tlf. 24 76 39 64.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Glastype: 1 stk. 4,5 mL citratblod eller 2 stk. 2,7 mL citratblod.

Mængde: Minimum 1 mL plasma.

Glasset skal være fyldt korrekt pga. fortyndingsforhold.

 

NB: Prøven tages som peakværdi-prøve, 1 - 4 timer efter indtag af Eliquis. 

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden: 

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

* Skal dobbeltcentrifugeres.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000 G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

 

Plasma afpipetteres (undlad mindst 3 mm over buffercoat ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure.

Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80°C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Såfremt akut analysering er aftalt med KBA Næstved OG prøven kan være fremme dér inden 2 timer, er indfrysning ikke nødvendig.

 

Opbevaring efter adskillelse:

-80 °C

 

Forsendelse:

 

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.  

 

Interferens:

Andre hæmmere af koagulationsfaktor Xa (f. eks. heparin og Rivaroxaban) vil give falsk forhøjede værdier for Apixaban.


Referenceinterval

Apixaban findes ikke i normalt plasma.

 

Ringegrænser

Ingen.

 

Indikation

Analysen kan bestilles på patienter i Apixaban-behandling, hvor der er mistanke om dårlig compliance. Desuden kan den være værdifuld i situationer, hvor patienter i behandling med Apixaban bliver indlagt med events (blødning eller tromboemboli) med henblik på afklaring af den fortsatte behandling. Var patienten overdoseret, havde hun/han glemt pillerne, eller er der tale om terapisvigt? Desuden kan analysen anvendes ved mistanke om forgiftning (suicidalt eller incidentielt).

 

Medicinsk baggrund

Apixaban er i Danmark godkendt til forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv hofte- eller knæalloplastik, behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt til forebyggelse af recidiverende DVT og LE. Desuden til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer, fx: apopleksi eller transitorisk iskæmisk attack, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus eller symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II)

Ref. Apixaban.  2016  [cited 2016 02-12-2016]; Available from: http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318286#

 

Tolkning

Teraputisk interval (ikke veldokumenteret)

Apixaban 2,5 mg x 2 dgl: 40 - 150 µg/L (peak-værdi)

Apixaban 5 mg x 2 dgl: 60 - 300 µg/L (peak-værdi)

 

Peak-værdien måles 1-4 timer efter indtag.

Analyserne af Apixaban, Heparin og Rivaroxaban er baseret på bestemmelse af hæmningen af faktor Xa. Hæmningen omregnes til koncentration af det bestilte (anførte) lægemiddel.

Analysemetoderne kan ikke skelne mellem de tre forskellige anti-Xa hæmmere, hvorfor det er vigtigt, at der bestilles den korrekte analyse. Har patienten samtidigt indtaget forskellige faktor Xa-hæmmere (fx et NOAC og et heparin), kan analyserne ikke bruges til at bestemme koncentrationen af disse, da det ikke er muligt at adskille dem ved analyseringen.

 

Variation på analyseresultat

 

 

 Niveau

70 µg/L

 Niveau

270 µg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

22,2 %

 17,7 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

 Ukendt

 

Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

Molvægt

459,50 g/mol.

 

Dato

2020-12-18


 
18.12.2020