6-Methylthiopurinmetabolit / Hb;B, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

54791

SP: NPU54791

 

Kortnavn

6-Methylthiopurinmetabolit / Hb;B

 

Synonym

Ercs(B)—Methylerede Thiopurinmetabolitter

Ery-metylmercaptopurin 

 

Analyseforkortelse

Ery-MeMP


IUPAC-kode

NPU54791 B—6-Methylthiopurinmetabolit/Hæmoglobin(Fe); stofratio = ? × 10-6

 

Pris

Der henvises til metodeblad fra udførende laboratorium. Følg link under Prøvemateriale for den enkelte analyse.

Alternativt kan udførende laboratorium kontaktes direkte.

 

Udføres

BONKOLAB

BørneOnkologisk Laboratorium

Rigshospitalet

Bygning 57, Afd 5704

Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf. 35 45 46 52

 

Prøvemateriale

Mindst 1 mL Edta blod

Se Methylerede thiopurinmetabolitter på Rigshospitalets Labportal

 

Dato  

2021-03-02


 
02.03.2021