Fibrin D-Dimer;P (Roskilde), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling   

 

Kvantitetsnummer 

28289

SP: NPU28289

 

Kortnavn

Fibrin D-Dimer;P

 

Synonym

D-Dimer, Fibrinogen splitprodukter 

 

Analyseforkortelse

D-Dimer2
  

IUPAC

NPU28289 P-Fibrin D-dimer; arb.stofk.(proc) = ? (p.d.e)

(FEU= Fibrinogen Equivalent Unit)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551 

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus

 

Prøvemateriale
Glastype:

Citratglas

Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde: 

Minimum 0,5 mL
 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Kun holdbar i 4 timer i fuldblod.

 

 

Centrifugering inden:

 

4 timer efter prøvetagning.

 

Holdbarhed af plasma i centrifugeret primærglas er 8 timer ved 20 °C og 4 døgn i køleskab.
Holdbarhed af separeret plasma er 2 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

  

Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

   

Cut-off værdi

 

 Alder Cut-off værdi D-dimer (FEU mg/L)*
 0 - 4 dage 2,7
 >4 dage - 17 år 0,6
 >17 - 55  år 0,5
 >55 - 65 år 0,6
 >65 - 75 år 0,7
 >75 år 0,8

*) FEU = Fibrinogen Equivalente Enheder

Kilde: Nybo M, Hvas AM., Ugeskr Laeger. 2018 Apr 9;180(15) (voksne), Monagle et al. Thromb Haemost 2006;95:362-72 (børn).

  

  

Indikation

Udelukkelse af dyb venøs trombose, mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIV), mistanke om øget fibrinolyse ved uforklaret blødningstilstand. 

 

Medicinsk baggrund

Ved Fibrinolysen nedbrydes fibrin og fibrinogen til en række forskellige nedbrydningsprodukter. Ved D-Dimer analysen måles nedbrydningsprodukter indeholdende "D-enden" af to krydsbundne fibrinmolekyler. Testen angiver tilstedeværelse af stabilt fibrinkoagel. 

 

Tolkning

Et resultat under referenceværdien udelukker med med stor sikkerhed DVT eller lungeemboli, dvs. analysen har stor negativ prædiktiv værdi, når den kliniske mistanke er lav eller moderat, men ikke ved høj klinisk mistanke.
Forhøjede værdier ses ved øget nedbrydning af fibrin: Postoperativt dyb venøs trombose, lungeemboli, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), graviditets- og fødselskomplika-tioner, fibrinolysebehandling, uræmi, maligne sygdomme og kollagenoser. 

Bemærk: Analysen udføres i Roskilde med andet reagens end i resten af regionen og niveauet kan over cut-off værdien være forskelligt.

 

Molvægt

182.600 g/mol

 

Analyseusikkerhed

Niveau > 0,5 FEU mg/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 24,6 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 13 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 50 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2019-03-01


 
27.02.2019