Infliximab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling

Kvantitetsnummer

28694

 

Kortnavn

Infliximab;P

 

Synonym

IFX, Remicade, Remsima, Inflectra, Zessly

 

Analyseforkortelse

IFX


IUPAC

NPU28694 P—Infliximab; massek. = ? mg/L 

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 0,5 ml serum.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven kan opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Infliximab).


Terapeutisk interval

Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsfrekvens.

For IBD patienter og for reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 3-7 mg/L (dal-værdi).

 

Infliximab

 Tolkning

 <3 mg/L

 Lavt niveau

 3-7 mg/L

 Niveau foreneligt med god respons

 >7 mg/L

 Højt niveau

Kilde: Promonitor, Grifols og egne data

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med, Remicade (Infliximab). Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Infliximab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger. Såfremt der findes en koncentration på < 1 mg/L udløses automatisk analysering for Infliximab-Ab:P (se LMV).

 

Medicinsk baggrund

Infliximab er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) til behandling af alvorlige tilfælde af Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa samt gigtsygdomme. Positiv effekt af behandling er også set hos patienter med psoriasis, Bechterews sygdom og rheumatoid arthritis i kombination med methotrexat.

 

Tolkning

Plasmahalveringstiden er ca. 9 døgn. Hos de fleste patienter kan infliximab påvises i plasma i 8 uger efter den anbefalede enkeltdosis. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet. Andre patientvariable så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet har også indflydelse på resultatet. Farmakokinetiske undersøgelser tyder foreløbigt på en øget clearance af Infliximab ved tilstedeværelse af anti-Infliximab antistoffer

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 

 

Molvægt

144191 g/mol 

 

Dato

Revideret 2021-02-03

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Infliximab-Ab;P

03.02.2021