Perifert blod til Patologi, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis

 

Kvantitetsnummer
31

SP: EPC00017

 

Synonym
Udstrygningspræparat til pato afd.

 

Analyseforkortelse
Udstr Pato

 

Udføres
Hverdage


Sjællands universitetshospital
Patologiafdelingen - Roskilde
Sygehusvej nr. 9, 1. sal
4000 Roskilde

 

Prøvemateriale

Se vejledning til Patologi afsnit ’perifert blod’ i dokumentet Hæmatologisk
us./problemstilling - Patologi.

 

Glastype:
Lilla 6 (EDTA)

 

Prøvebehandling

Se vejledning til Patologi afsnit ’perifert blod’ i dokumentet Hæmatologisk us
./problemstilling - Patologi

 

Hasteprøver bestilles som livsvigtig og meldes til patologiafdelingen. Se Mærkning af prøver til patologius.,prioritering (rutine, pakke og haste). 

 

 

HUSK at medsende patologirekvisition, hvis patienten medbringer denne.
Hvis ikke medsendes PTB e.lign. med patientdata og relevante oplysninger f.eks. diagnose.

 

Indikation
Anæmi
Trombocytmorfologi
Obs leukæmi (CLL, ALL, AML, CML)
Skistocytose
Leukocytose

 

Dato
2020-11-20


 
20.11.2020