Protein C (enz.);P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

28490

SP: EPC00039


Kortnavn

Protein C (enz);P


Synonym
-

 

Analyseforkortelse

Prot C


IUPAC

NPU28490 P-Protein C; arb.stofk.(enz.; IS 02/342) = ? × 10³ IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus.

  

Svartider

Ca. 1 uge


Prøvemateriale

Plasma
Af hensyn til fortyndingsforholdet er det vigtigt at glasset fyldes korrekt.

 
Glastype

KBA Roskilde: 1 citratglas á 4,5 mL blod

 

KBA Næstved: Citratglas, 1 stk á 4,5 mL blod eller 2 stk á 2,7 mL blod.

 

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

Bemærk: Fyldningsindikatoren på glasset indikerer -10%.


Mængde

Mindst 2 mL plasma

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved

 stuetemp. (20-25 °C)

 60 minutter.

 Holdbarhed i plasma

 efter adskillelse

 • Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.
 • Holdbarhed 60 minutter ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma. 
 • Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.
 • Kan ikke nedfryses ved -20 °C
 • Kræver dobbeltcentrifugering*.

 • Centrifugering* foretages inden 1 time fra prøvetagning.

 • Nedfrysning ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning. 

 • Holdbarhed af separeret plasma er 1 år ved -80 °C.

 Forsendelse

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris.

 

 Interferens

 Prøven bør ikke tages under behandling med vitamin K antagonister

 (se under Tolkning).

      

*) Dobbeltcentrifugering:

 1. Centrifugering foretages ved 3000 g og 20 °C i 10 minutter. Alternativt centrifugeres ved 2000 g og 20 °C i 15 min. eller i STAT centrifuge med langsom nedbremsning ved ca. 4400 g i 180 sekunder (StatSpin 8500 rpm, Hettich EBA 200 S).
 2. Plasma afpipetteres efter første centrifugering (undlad mindst 3 mm over cellelaget ~ 0,5 mL) i plastglas, som centrifugeres igen. 
 3. Herefter afpipetteres plasma igen forsigtigt i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Referenceinterval

0,70-1,30 x103IU/L

 

Indikation
Udredning for Trombofili.

   

Medicinsk baggrund

Mangel på Protein C er enten medfødt eller erhvervet og forøger risikoen for venøse tromber.
Det kliniske billede er meget varieret. Homozygot Protein C defekt kan manifesterer sig med svære komplikationer, så som neonatal purpura fulminans, direkte efter fødslen. Mange heterozygoter er helt asymptomatiske.

Individer med flere medfødte trombogene defekter (Antitrombin–, Protein S mangel, Faktor V mutation) får ofte mere kompleks trombosesygdom i yngre alder.


Arvelig Protein C mangel er almindelig i befolkningen (1:300) og deler sig i 2 typer. Type I, som er den almindeligste, har lave værdier ved både funktionelle og immunologiske Protein C metoder, medens type II kun har lave værdier med funktionelle Protein C metoder.


Protein C syntetiseres hovedsageligt i leveren og cirkulerer i plasma som et inaktivt proenzym.

Protein C aktiveres af trombin bundet til endotelcellerne og kan nedbryde faktor Va & VIIIa. Protein S og faktor V er cofaktorer til denne proces.

Protein C har en kortere halveringstid end andre vitamin K afhængige koagulationsfaktorer (Protrombin, Faktor IX & Faktor X) undtagen Faktor VII. Ved behandling med vitamin K antagonister (Marevan/Marcoumar) sænkes Protein C niveauet hurtigere end de andre faktorer og bevirker en øget koagulationstendens i initialfasen. 10–14 dage efter ophør med AK-behandling er niveauet normaliseret.


Tolkning

Lave værdier

Ses ved erhvervet Protein C mangel ved behandling med vitamin K antagonister (dikumarol, warfarin), ved leversygdom og disseminet intravaskulær koagulation.


Ved arvelig betinget Protein C mangel ses følgende niveauer:

Heterozygote, Protein C mangel: 0,30 - 0,70 x103 IU/L
Homozygote, Protein C mangel: < 0,02 IU/L x103 IU/L


Høje værdier

Protein C koncentrationen i plasma stiger ved graviditet.
Høje værdier af Protein C værdier har ingen betydning.


Molvægt

57.000


Analyseusikkerhed

Niveau 0,4 x 103 IU/L Niveau 1,03 x 103 IU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 17,3 % 15,0 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,6 % 5,6 %


Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 28,5 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-05-06


 
06.05.2021