Protein S frit;P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer
28291

SP: NPU28291


Kortnavn
Protein S frit;P


Synonym

-


Analyseforkortelse

Prot S


IUPAC

NPU28291 P-Protein S (frit); arb.stofk.(imm.; IS 03/228) = ? × 10³ IU/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus.

 

Svartider

Ca. 1 uge

  

Prøvemateriale

Plasma
Af hensyn til fortyndingsforholdet er det vigtigt at glasset fyldes korrekt.


Glastype

KBA Roskilde: 1 citratglas á 4,5 mL blod

 

KBA Næstved: Citratglas, 1 stk á 4,5 mL blod eller 2 stk á 2,7 mL blod.

 

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

Bemærk: Fyldningsindikatoren på glasset indikerer -10%.


Mængde

Mindst 2 mL plasma

        

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved

 stuetemp. (20-25 °C)

 60 minutter.

 Holdbarhed i plasma

 efter adskillelse

 • Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.
 • Holdbarhed 60 minutter ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma. 
 • Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.
 • Kan ikke nedfryses ved -20 °C
 • Kræver dobbeltcentrifugering*.

 • Centrifugering* foretages inden 1 time fra prøvetagning.

 • Nedfrysning ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning. 

 • Holdbarhed af separeret plasma er 1 år ved -80 °C.

 Forsendelse

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris.

 

 Interferens

 Prøven bør ikke tages under behandling med vitamin K antagonister

 (se under Tolkning).

      

*) Dobbeltcentrifugering:

 1. Centrifugering foretages ved 3000 g og 20 °C i 10 minutter. Alternativt centrifugeres ved 2000 g og 20 °C i 15 min. eller i STAT centrifuge med langsom nedbremsning ved ca. 4400 g i 180 sekunder (StatSpin 8500 rpm, Hettich EBA 200 S).
 2. Plasma afpipetteres efter første centrifugering (undlad mindst 3 mm over cellelaget ~ 0,5 mL) i plastglas, som centrifugeres igen. 
 3. Herefter afpipetteres plasma igen forsigtigt i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Referenceinterval

Mænd:  0,73-1,31 x103 IU/L

Kvinder: 0,65-1,15 x103 IU/L


Indikation
Udredning for Trombofili.

 

Medicinsk baggrund
Protein S er en vitamin K-afhængig cofaktor for antikoagulans og de profibrinolytiske effekter af aktiveret Protein C. Der findes to former af protein S i plasma, frit Protein S (40%), og Protein S bundet til komplement C4b-bindingsprotein (C4BP) (60%). Kun frit Protein S har funktionel cofaktor aktivitet.


Protein S mangel kan være arvelig eller erhvervet.


Svær Protein S mangel, forårsaget af homozygoti eller dobbelte heterozygote gendefekter er ikke forenelig med levedygtighed, og nyfødte udvikler purpura fulminans med udbredte tromboser i første levemåned.

Mangel på Protein S forbindes med en høj risiko for udvikling af venøs tromboembolisme især hos unge mennesker.


Tolkning

Erhvervet Protein S mangel ses ved behandling med vitamin K antagonister (dikumarol, warfarin), i forbindelse med graviditet , ved leversygdom, nefrotisk syndrom og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).


Hos individer med heterozygot Protein S mangel er niveauet af frit Protein S lavt, men den totale Protein S koncentration kan være indenfor referenceintervallet.

Heterozygot Protein S findes hos 2–5% af patienter med venøs tromboembolisme, men prevalensen er ukendt.


Molvægt

75.000

 

Analyseusikkerhed

Niveau 0,39 x103 IU/L Niveau 0,96 x103 IU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 19,9 % 16,8 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,8 % 5,8 %

Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 32 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-05-06


 
06.05.2021