Protein S frit;P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer
28291

SP: NPU28291

 

Kortnavn:
Protein S frit;P

 

Synonym

-

 

Analyseforkortelse

Prot S

 

IUPAC

NPU28291 P-Protein S (frit); arb.stofk.(imm.; IS 03/228) = ? × 10³ IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

En gang ugentligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus.

 

Prøvemateriale

Plasma 
Af hensyn til fortyndingsforholdet er det vigtigt at glasset fyldes korrekt.

 

Glastype:

1 citratglas á 4,5 mL blod

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

Bemærk: Fyldningsindikatoren på glasset indikerer -10%.

 

Mængde:

Mindst 2 mL plasma

 

Prøvebehandling

Centrifugeres:

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

   

*Skal dobbeltcentrifugeres:

Plasma afpipetteres efter centrifugering (undlad mindst 3 mm over buffercoat) ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure. Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

Afpipettering og indfrysning:

Plasma afpipetteres (undlad mindst 3 mm over buffercoat ~ 0,5 mL) i plastglas. 

Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med ca. 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse:

-80 °C.

 

Forsendelse:

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.

 

Interfererens:

Prøven bør ikke tages under behandling med vitamin K antagonister (se under Tolkning). 

 

Referenceinterval
Mænd:  0,73-1,31 x103 IU/L

Kvinder: 0,65-1,15 x103 IU/L

 

Indikation
Udredning for Trombofili.

  

Medicinsk baggrund
Protein S er en vitamin K-afhængig cofaktor for antikoagulans og de profibrinolytiske effekter af aktiveret Protein C. Der findes to former af protein S i plasma, frit Protein S (40%), og Protein S bundet til komplement C4b-bindingsprotein (C4BP) (60%). Kun frit Protein S har funktionel cofaktor aktivitet.

Protein S mangel kan være arvelig eller erhvervet.

 

Svær Protein S mangel, forårsaget af homozygoti eller dobbelte heterozygote gendefekter er ikke forenelig med levedygtighed, og nyfødte udvikler purpura fulminans med udbredte tromboser i første levemåned.

Mangel på Protein S forbindes med en høj risiko for udvikling af venøs tromboembolisme især hos unge mennesker.


Tolkning

Erhvervet Protein S mangel ses ved behandling med vitamin K antagonister (dikumarol, warfarin), i forbindelse med graviditet , ved leversygdom, nefrotisk syndrom og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).

 

Hos individer med heterozygot Protein S mangel er niveauet af frit Protein S lavt, men den totale Protein S koncentration kan være indenfor referenceintervallet.

Heterozygot Protein S findes hos 2–5% af patienter med venøs tromboembolisme, men prevalensen er ukendt.

 

Molvægt

75.000

 

Analyseusikkerhed

Niveau 0,39 x103 IU/L Niveau 0,96 x103 IU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 19,9 % 16,8 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,8 % 5,8 %

Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 32 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2018-07-17


 
17.07.2018