Calcium / Kreatinin;U, KBA

 

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

3929

SP: NPU03929

 

Kortnavn

Calcium/Kreatinin;U

 

Analyseforkortelse

CaKrea_U


IUPAC

NPU03929 U—Calcium(II)/Creatininium; stofratio = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.

 

Svartider

Analysen er en kemi analyse. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Urin.

Glastype: BD Vacutainer, No Additive (Beige 5)

Mængde: 3-5 ml urin i glas med perlemorsprop

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden

Centrifugeres inden analysering

Holdbarhed i urin efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 4 døgn ved 4°C, 3 uger ved -20 °C

Forsendelse

Urinprøve kan sendes som Q-mærket post.

Interferens

Lægemidler indeholdende stotiumsalte kan forårsage signifikant forøgede   calciumresultater.

Der ses en kraftig reduktion i calciumværdierne i forbindelse med indgift af gadodimid.

Patienten må ikke indtage vanddrivende samt calciumholdige præparater i dage før og under urinopsamling.ipæmi, Icterus, Hæmolyse og anden relevant interferens

 

 

Referenceinterval

 Køn

Fra alder (≥)

Interval

 

 

 

Kvinder

 

 

 

18 år

0,05 - 0,80*

 

 

 

Mænd

 

 

 

18 år

0,05 - 0,70*

 

 

*Christensen et. al. Discriminative power of three indices of renal calcium excretion for the distinction between familial hypocalciuric hypercalcaemia and primary hyperparathyroidism: a follow-up study on methods. Clinical Endocrinology (2008),69,713–720

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Tilstande hvor det er relevant at følge ændringer i knoglenedbrydning eller -opbygning.

 

Medicinsk baggrund

Såfremt P-Calcium er i steady-state afspejler den fastende renale calciumudskillelse nettofrigørelsen af calcium fra skelettet, idet indflydelsen fra intestinalt absorberet calcium er minimal. Ved at udtrykke udskillelsen som en ratio i forhold til den samtidige creatininudskillelse, korrigeres for interindividuelle variationer i opsamlingsperiode og muskelmasse. Analysen er specielt velegnet til at følge ændringer i knoglenedbrydning eller -opbygning hos den enkelte patient. 

 

Beregning:

(U-Ca, mmol/l)/(U-Crea, mmol/l)

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved øget knoglenedbrydning (fx osteolytiske
metastaser, myelomatose, tyreotoksikose, hyperparathyreoidisme, Avitaminforgiftning, immobilisation, Cushing's syndrom) og/eller nedsat knogleopbygning (fx ved Cushing's syndrom). 

Lave værdier kan ses ved nedsat knoglenedbrydning (fx myksødem og hypoparathyreoidisme) og/eller øget knogleopbygning (fx osteosklerotiske metastaser).

 

Dato

2019-08-07                    


 
07.08.2019