STAT3 mutationsanalyse, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

464

 

Kortnavn

-

 

Analyseforkortelse

STAT3 mut


IUPAC

-


Pris

3250 kr. (2017)

 

Udføres
Afdeling for Klinisk patologi

OUH Odense Universitetshospital

J.B. Winsløws vej 15

Indgang 240

5000 Odense C

 

Prøvemateriale
10 ml stabiliseret i EDTA blod (2 x 7mL)
Alternativt anvendes 2-3 ml stabiliseret knoglemarvsaspirat

Prøven opbevares og sendes ved stuetemperatur (må ikke nedfryses).
 

Forsendelse
OUH rekvisitionsseddel udprintes, udfyldes og sendes med prøven med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.
Prøven skal være det udførende laboratorie i hænde indenfor 24 timer.

 
Indleveringsfrister/åbningstider

Åbningstider: man-fre 8.00-15.30
Vær opmærksom på at fristen for indlevering af prøver på fredage samt dage før helligdage er senest kl 13.00
 
Telefon ved forespørgsler
Spørgsmål vedr. prøveforsendelse, melding af prøve: laboratorie tlf. 65413745
Spørgsmål vedr. prøvesvar og hastesvar: sekretariat tlf. 65414806

 

Diverse information
STAT3 mutationsanalyse er primært relevant ved T-cell Large Granular Lymfocytisk leukæmi (T-LGL leukæmi). Analysen skal altid vurderes i sammenhold med resultater fra flowcytometri samt TCR-genrearrangementanalyse. Disse analyser udføres på Sjælland Universitetshospital, Roskilde, (Klinisk Biokemisk Afdeling).    

 

Dato

2017-04-24


 
28.04.2017