Genetisk analyse, KBA

 

Kan kun rekvireres af Klinisk Genetisk Enhed, Sjællands Universitetshospital Roskilde

 

Kvantitetsnummer

465 Genetisk analyse gruppe

 

Gruppen indeholder:
466 Genetisk analyse-gen

468 Genetisk analyse-kontrol

469 Genetisk analyse-KBA

 

SP: RSJ00261

 

Kortnavn
Genetik

 

Synonym

Genetisk analyse

 

Analyseforkortelse

466 Gen_ana

468 Gen_kontrol

469 Gen_KBA

  

IUPAC

 

Pris

-  

 

Udføres

Udførende laboratorie indikeres via udførende laboratories følgeseddel

 

Prøvemateriale

Fuldblod


Glastype:

EDTA-glas


Mængde: 

3 x 5 mL  (minimum 3 x 1 mL)
 

Prøvebehandling

Prøvetagning:

 

En bioanalytiker udtager alle blodprøver fra samme indstik.

To bioanalytikere verificerer overensstemmelse mellem patient ID og PTB og og signerer på PTB. PTB eller kopi af PTB sendes med blodprøverne til Molekylærbiologisk enhed.

 

Centrifugering: 

Prøverne skal ikke centrifugeres.

  

Opbevaring:

 

7 døgn ved 20°C, 30 døgn ved 4°C.

Prøverne sendes til:

Klinisk Biokemisk afdeling

Klinisk Molekylærbiologisk Enhed

Sygehusvej 10

4000 Roskilde

Dato

2019-01-08


 
27.03.2019