DNA til opbevaring, KBA

 

Kan kun rekvireres af Klinisk Genetisk Enhed, Sjællands Universitetshospital Roskilde

 

Kvantitetsnummer

470

 

Kortnavn
DNA Ros

 

Synonym

DNA ROS

 

Analyseforkortelse

DNA til opbevaring

  

IUPAC

 

Pris

-  

 

Udføres

Molekylærbiologisk Enhed, Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde.

 

Prøvemateriale

Fuldblod


Glastype:

EDTA-glas


Mængde: 

2 x 5 mL
 

Prøvebehandling

Rekvisition: 

Særskilt følgeseddel sendes med cirkulationskuvert direkte til Molekylærbiologisk Enhed, Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde.

 

Prøvetagning:

 

En bioanalytiker udtager alle blodprøver fra samme indstik.

To bioanalytikere verificerer overensstemmelse mellem patient ID og PTB og underskriver særskilt PTB som sendes med blodprøverne til Molekylærbiologisk enhed.

 

Centrifugering: 

Prøverne skal ikke centrifugeres.

  

Opbevaring:

 

7 døgn ved 20°C, 30 døgn ved 4°C.

Referenceinterval

Ikke relevant
 

Indikation
-

 

Medicinsk Baggrund

 

Tolkning
-

Molvægt

Ikke relevant

 

Dato

2017-06-09


 
21.06.2017