CDC73-gen;DNA, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med  Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

29176

SP: NPU29176

Udføres som del af gen-panel sammen med MEN1 (NPU19136) og RET (NPU19181).
 

Kortnavn
CDC73-gen;DNA
 

Synonym
HRPT2
 

Analyseforkortelse

CDC73


IUPAC

NPU29176 DNA(spec.)—CDC73-gen; sekv.var. = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551
 

Udføres

Denne analyse udføres ikke såfremt der foreligger et tidligere svar.

 

Molekylærbiologisk Enhed, Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 7. Se venligst svartider, DOK 597944

Ved hastesager kontakt Klinisk Molekylærbiologisk Enhed, Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde.

 

Prøvemateriale

Fuldblod

 

Glastype

Citratglas

 

Mængde
Minimum 2 * 1 mL

 

Prøvebehandling

OBS:

En bioanalytiker udtager alle blodprøver fra samme indstik.

To bioanalytikere verificerer overensstemmelse mellem patient-id og PTB.

I BCC noteres i "Intern rekvisitionskommentar": MKO23* = identificeret d.d. - efterfulgt af initialer på den bioanalytiker, der ikke er registreret som prøvetager på rekvisitionen.

 

Prøvetagning:

2 prøvetagere kontrollerer hver især overensstemmelse mellem patient og blodprøve og tager herefter 2 blodprøver i 2 citratglas fra samme indstik.

 

Centrifugering: 

Prøverne skal ikke centrifugeres.

  

Opbevaring:

 

7 døgn ved 20°C, 30 døgn ved 4°C.

Forsendelse:

 

Fuldblod kan sendes som almindelig post. 

Referenceinterval
Referencesekvens: LRG_507

 

Indikation

Analysen bør foretages ved primær hyperparathyroidisme og samtidigt ossificerende fibrom i kæben samt ved familiær ophobning af lignendesymptomer. Påvisning af mutation i CDC73-genet vil muliggøre familieudredning. Patienter med sporadisk parathyroidea-cancer bør ligeledes undersøges for CDC73-mutationer, da op mod 70% vil have en mutation i genet. I 33% af disse med CDC73-mutation vil dette være en germ-linemutation, mens der i de resterende tilfælde vil være tale om en de-novo mutation (Cetani et al J Endocrinol Invest 2016;39:595-606).

 

Medicinsk baggrund

CDC73 er et tumor suppressor-gen, der koder for parafibromin, som har en regulererende effekt på genekspression. Mutationer i genet medfører mangel på parafibromin og dette medfører ukontrolleret cellevækst.

Loss-of-function mutationer i CDC73 fører til det autosomal dominant arvelige syndrom Hyperparathyroidisme-Kæbetumor syndrom (HPT-JT), Familiær isoleret hyperparathyroidisme samt Parathyroidea-karcinom. Hos 10-15 % af disse skyldes hyperparathyroidismen parathyroidea-karcinom. Derudover ses tumorer i mandibel og maxil hos 30-40% og en øget forekomst af nyrelæsioner i form af cyster eller benigne eller maligne tumorer (ca 20%). Hos kvinder kan der ses uterine tumorer (Frank-Raue et al European Journal of Endocrinology 2011;165:477-483).

CDC73-genet består af 17 exons, der alle er kodende for det 531 aminosyre store parafibrominprotein. Der er rapporteret mere end 100 mutationer i CDC73-genet og tilgrænsende splice-sites. Analysen detekterer sekvensvariation i alle 17 kodende exons samt tilgrænsende splice-sites i CDC73. Desuden udføres Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) analyse til detektion af store insertioner, deletioner og amplifikationer i genet.

 

Tolkning

Sikker patogen - klasse 5:
Sekvensvariation som med sikkerhed ødelægger proteinets struktur og dermed funktion, og hvor andre studier har vist patogen effekt.


Formodet patogen - klasse 4:

Sekvensvariation som formodes at ødelægge proteinets struktur og dermed funktion vurderet ud fra in-vitro, in-vivo eller in-silico studier, men hvor der på nuværende tidspunkt ikke er nok evidens for om varianten er associeret med en given sygdom. Det kan ikke udelukkes, at ny viden kan ændre klassificeringen af sekvensvariationer i denne kategori.

Ukendt betydning - klasse 3:
Sekvensvariation hvor der er modstridende evidens for om varianten er af patogen eller benign karakter. Evidensgrundlaget er for spinkelt til at kunne klassificere.

Normal - Sikker benign og formodet benign - klasse 1 og 2:
Sekvensvariation, der ikke er associeret med sygdom, og hvor patientens sekvens svarer til det humane reference-genom eller har en genotype, der forekommer med en hyppighed på over 5% i befolkningen generelt eller i isolerede populationer, som ikke har forøget prævalens af sygdommen.

 

Dato

2021-09-15


 
15.09.2021