Proinsulin C-peptid; P, KBA

 

 

 

Prøven kan ikke tages i praksis grundet ringe holdbarhed i fuldblod.

 

Kvantitetsnummer

18004

SP nr.: NPU18004

 

Kortnavn

Proinsulin C-peptid

 

Synonym

C-peptid, proinsulin, C-pep

 

Analyseforkortelse

C-peptid


IUPAC

NPU18004 P—Proinsulin C-peptid; stofk. = ? pmol/L


Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemiske Afdeling Holbæk

 

Patientforberedelse

Hvis patienten skal være fastende: Patienten må ikke ryge, anvende nikotinplaster eller drikke kaffe 8 timer før prøvetagningen.

 

Prøvemateriale

Serum (minimum 0,5 ml)

1 x 5 mL serum gelglas (Gul gel)

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden 8 timer og afpipetteres (tørglas). 

 

Opbevaring: 24 timer ved 20 °C, 6 døgn 4 °C., 6 måneder ved -20 °C

 

Forsendelse: Sendes, efter centrifugering/adskillelse, ved stuetemperatur

 

Interferens: Lipæmi, icterus og kraftig hæmolyse 

 


Referenceinterval

270 – 1282 pmol/L

Kilde: Pakningsindlæg Siemens

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Tilstande hvor insulinsekretion ønskes bedømt, f.eks. ved diabetes mellitus. Mistanke om insulinom. Ved måling af C-peptid i forbindelse med glucagonstimulering kan man skelne mellem insulinkrævende og ikke insulinkrævende diabetes mellitus.

 

Udredning af LADA (Latent Autoimmun Diabetes in Adults "Type 1½ diabetes").

 

Analysen Proinsulin C-peptid;P udføres både ved faste og ikke faste. Ved ønske om faste skal patienten være instrueret af den rekvirerende læge

 

Medicinsk baggrund

C-peptid spaltes fra proinsulin ved dettes omdannelse til insulin. C-Peptid koncentrationen svinger synkront med insulinkoncentrationen, og er et udtryk for insulinproduktionen i pancreas. Patienter med faste C-peptid værdier over 500 pmol/L kan hyppigst behandles uden insulin, mens patienter med værdier under 200 pmol/L behøver behandling med insulin.

 

LADA udgør omkring 5 - 10 % af alle diabetes pt. LADA udvikler sig langsomt og kan initielt ligne type 2 diabetes, men pt. er typisk normalvægtig. C-peptid kan anvendes til at adskille type II diabetes fra LADA, da type II diabetes har høje værdier medens LADA har lave værdier.

 

Tolkning

Forventede værdier for normalvægtige, raske, fastende personer er under ca. 600 pmol/L. Pt. med LADA er ligeledes under ca. 600 pmol/L.

 

Høje værdier: Ses ved insulinom, ikke insulin-afhængig diabetes mellitus (type II), hyperglykæmi, nyresvigt og adipositas. Patienter med insulinom vil have høje koncentrationer af både C-peptid og insulin i serum.

   

Lave værdier: Ses ved insulinafhængig diabetes mellitus (type I), hypoglykæmi fremkaldt af eksogent tilført insulin og efter pankreatektomi.

 

Molvægt

3019

 

Variation på analyseresultat

Niveau 178 pmol/L

Niveau 318 pmol/L

Niveau 1115 pmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,8 %

10,8 %

10,1 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

23,8 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

68 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2019-10-02


 
07.01.2021