Ertrocytvol. rel. spredning;Erc(B) - RDW, KBA

 

Kvantitetsnummer

18162

SP nr.: NPU18162

Kortnavn

Erytrocytvol. rel. spredning;Erc(B)

 

Synonym

RDW

RDW-CV

 

Analyseforkortelse

RDW


IUPAC

NPU18162 Ercs(B)—Erythrocyt-volumener; rel.fordelingsbredde(proc.) = ?

 

Pris

Kr. 15 (2018)

 

Udføres

Dagligt.

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Fuldblod.

 

Glastype: 

K2-EDTA-glas.

 

Mængde: 

Min. 0,2 mL

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres ikke:

 

Opbevaring:

3 døgn ved stuetemperatur

Forsendelse:

Fuldblod kan sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Ingen oplagt. 

 


 

Referenceinterval*

 Køn

Interval

Fælles

< 0,16

 

*Kildehenvisning

Region Hovedstadens Harmoniseringsgruppe 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af mikrocytære anæmier.

 

Medicinsk baggrund

RDW udtrykker spredning i størrelsen af erthrocytter, og dermed graden af anisocytose. 

 

Tolkning

Analysen giver et kvantitativt mål for anisocytose. Et resultat større end referencegrænsen (> 0,16) er en indikation for anisocytose.

Høje værdier forekommer ved mangelanæmier (jern, B12, folat), samt under behandling af disse tilstande. Herudover kan høje værdier ses ved alkoholisme og hæmolytiske tilstande. Der ses typisk normal RDW ved anæmi ved kronisk sygdom, samt ved anæmi forårsaget af myelodysplastisk syndrom.

Ingen kendte sygdomme giver nedsat RDW.

 

Dato

2018-02-22


 
23.02.2018