Myelinassoc.glykoprot-IgM;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

14526

SP: NPU14526

 

Kortnavn

Myelinassoc. glykoprot.-IgM;P 

 

Synonym

MAG antistoffer

 

Analyseforkortelse

MAG-Ab


IUPAC

NPU14526 P—Myelinassocieret glycoprotein-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 556401

 

Udføres

OUH

Klinisk Immunologisk Afdeling Odense

Sdr. Boulevard 29, indgang 5

5000 Odense C

Tlf. 65411745

 

Prøvemateriale

Vejledning Myellinassoc.glykoprot-IgM:P

Brugerhåndbog

 

Diverse information

Anvendes til i særlige tilfælde til udredning for polyneuropati ved positiv m-komponent.
MAG antistoffer hos patienter med neuropati ses oftest i forbindelse med monoklonale IgM gammopatier. Der er således rapporteret, at ca. 50 % af patienter med monoklonal IgM gammopati (detekteret med immunfixation elektroforese) og polyneuropati har MAG antistoffer og evt. også antistoffer rettet mod sulfatider. Polyneuropatier associeret med MAG antistof (IgM) er oftest af overvejende sensorisk karakter.

 

Dato

2019-01-11

 

 


 
11.01.2019