Neurofilament light polypeptidase;Csv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27353

SP: NPU27353

 

Kortnavn

NFL;Csv

Analyseforkortelse

NFL_csv


IUPAC

Csv-Neurofilament light polypeptide;massek.=?ng/l

 

Pris

770,63 kr. (2021)


Udføres

Blodprøver og Biokemi, AUH, Skejby

 

Prøvemateriale

Spinalvæske

Mængde: 

1 ml spinalvæske, minimum 500µl 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og fryses inden 4 timer 

 

Forsendelse: Kan kun sendes på frost

Svartid 2 uger

 


Referenceinterval

0 - 40 år <560ng/l
40 - 60 år <890 ng/l
60 - 200 år <1850 ng/l

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Neurofilament light chain er en markør for skade og degeneration, primært af tykke myliniserede axoner i dybe hjernestrukturer og medulla spinalis1. Markøren kan bruges til bedømmelse og monitorering af den neuronale nedbrydning ved sygdomme og traumer, som rammer disse strukturer. Markøren regnes som den mest sensitive biokemiske parameter for axonal skade1, 2.                     

  

Tolkning

Forhøjede niveauer ses blandt andet ved neurodegenerative sygdomme som amyotrofisk lateral sclerose (ALS) 3, multiple sclerose (MS) 4, parkinsons sygdom5 og ved neurodegenerative demens tilstande5. Der ses også forhøjede niveauer ved akutte skader på centrale neuronale strukturer efter traumatisk hjerneskade6, subarachnoidal blødning7 og generaliseret anoxi8. Forhøjede niveauer er associeret med dårligere klinisk prognose ved ALS3, MS9, demens5 og akutte neurologiske skader6,7,8. Efter akut traumatisk CNS-skade ses øgende niveauer allerede ved indlæggelse, og niveauerne forbliver forhøjede i mindst 10-12 dage efter den akutte skade6.

NfL kan bestemmes i både serum og CSV og der er en tæt korrelation mellem niveauerne3, 6. Der måles altid højere niveauer i CSV end i plasma, men størrelsen af forskellen mellem de to væsker afhænger af den grundlæggende sygdom3, 10. Der kan således ikke opstilles en general faktor til konvertering mellem CSV og plasma niveauer af NfL. Der er for CSV ikke en sikker referencegrænse, så denne kan kun anvendes som støtte ved monitorering.

Referencer
1. Zetterberg H, et al. Biomarkers of mild traumatic brain injury in cerebrospinal fluid and blood. Nat.Rev.Neurol. 2013;9:201-210
2. Oliver JM, et al. Serum Neurofilament light in American Football Athletes over the Course of a Season. J Neurotrau 2016;33:1784-1789.
3. Lu C-H, et al. Neurofilament light chain A prognostic biomarker in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 2015;84:2247-2257.
4. Disanto G, et al.Serum neurofilament light chain levels are increased in patients with a clinically isolated syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:126-129
5. Skillbäck T, et al. CSF neurofilament light differs in neurodegenerative diseases and predicts severity and survival. Neurology 2014;83:1945-1953.
6. Shahim P, et al. Serum neurofilament light protein predicts clinical outcome in traumatic brain injury. Sci Rep. 2016;6,36791; doi:10.1038/srep36791.
7. Zanier ER, et al. Neurofilament light chain levels in ventirculat cerebrospinal fluid following acute aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;82:157-159.
8. Rana OR, et al. Neurofilament light chain as an early and sensitive predictor of long-term neurological outcome in patients after cardiac arrest. Int J Cardiol 2013;168:1322-1327.
9. Modvig S, et al. Cerebrospinal fluid levels og chintinase 3-like 1 and neurofilament light chain predict multiple sclerosis development and disability after optic neuritis. Mult Scler 2015;21:1761-1770.
10. Gaiottino J, et al. Increased Neurofilament Light Chain Blood Levels in Neurodegenerative Neurological Diseases. PLoS ONE 8(9):e75091. Doi:10.1371/journal.pone.0075091

 

Revideret

2021-07-26


 
26.07.2021