Glukose;P (aB), KBA

 

Kvantitetsnummer 

242

SP: POC00019 (syre-base)

 

Synonym

Blodsukker

 

Analyseforkortelse

Glu_sb


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Hele døgnet

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

Klinisk Biokemisk Afdeling Ringsted sygehus dagligt i tidsrummet fra kl. 07.30 - 14.00 

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst DOK 597944

 

 

Prøvemateriale

Fuldblod

 

Arteriesprøjte med natriumtitreret tør heparin.

100 µl eller 125 µl Clinitubes indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde: 

Arterieblod 1 ml, kapillær 100 µl eller 125 µl

 

 

Prøvebehandling

Analyseres inden

A-sprøjte eller Clinitubes afleveres og analyseres straks

Opbevaring efter adskillelse

Kapillærrør 10 minutter ved 20oC, A-sprøjte 30 minutter ved 20oC

Kapillærrør og A-sprøjte 30 minutter ved 4oC

Forsendelse

Kan ikke sendes. Afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling eller analyseres på stamafdeling

Interferens:

Svær lipæmi

 

 

 

 

Referenceinterval

2,9 - 8,3

  mmol/l*

 

*Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988 - "For den ikke-fastende patient kan et referenceinterval ikke angives. Det kan dog anføres, at koncentrationen oftest varierer som anført; ved alder <3 år ned til 2 mmol/L og ved alder >65 år op til 10 (11) mmol/L." 

 

Ringegrænser

<2,5 mmol/L og >22 mmol/L

 

Indikation

Mistanke om hyper- eller hypoglykæmi. Uklare tilstande af bevistløshed.

Diagnostik af Diabetes mellitus: Se Hæmoglobin A1c gruppe.

 

Tolkning

Forhøjede værdier: Forekommer ved absolut eller relativ mangel på insulin, ved overskud af diabetogent- virkende hormoner: Glucagon (Cirrhosis hepatis), Adrenalin (fæokromocytom), Kortisol (Cushings syndrom), vækst- hormon (akromegali).

Forbigående hyperglykæmi kan ses ved AMI, akut pancreatit, anoxi og brug af thiazider.

Nedsatte værdier: Forekommer ved overdosering med insulin og perorale antidiuretika, insulinom, hypofyse- og binyrebark insufficiens samt levercirrhose i sene stadier.

Relativ hypoglykæmi ses efter såkaldt “dumping-syndrom”. 

 

Molvægt

180,16

 

Dato

2020-12-08

 

 


 
08.12.2020