Kalium;P (aB), KBA

 

Kvantitetsnummer

241

SP: POC00019 (syre-base)

 

 

Analyseforkortelse

K_sb


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

 

Udføres

Hele døgnet

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

Klinisk Biokemisk Afdeling Ringsted Sygehus dagligt i tidsrummet fra kl. 07.30 - 14.00 

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Fuldblod

Arteriesprøjte med natrium titreret tør heparin.

100 µl eller 125 µl Clinitubes indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml, kapillær 100 µl eller 125 µl.

 

 

Prøvebehandling

A-sprøjte eller Clinitubes afleveres og analyseres straks.

Opbevaring: Kapillærrør 10 minutter ved 20oC, A-sprøjte 30 minutter ved 20oC.Kapillærrør og

                     A-sprøjte 30 minutter ved 4oC.


Referenceinterval

Fra alder (≥)Til alder (<)Interval

Enhed

 0 mdr6 mdr 3,2 - 6,1**mmol/L 
 6 mdr1 år  4,1 - 5,1**mmol/L
 1 år18 år 3,5 - 4,6**

mmol/L

 18 år 3,5 - 4,6*

mmol/L


*Kilde: NORIP

**Kilde: DSKB

 

Ringegrænse

 < 2,5mmol/L og > 6,0 mmol/L

 

Indikation

Vurdering af væske- og elektrolytbalance ved behandling med diuretika, coma diabeticum, syre/base-forstyrrelser, langvaring paranteral ernæring, langvarig opkastning og diarré, samt ved nedsat nyrefunktion. Endvidere ved Cushing's, Conn's eller Barter's syndrom, samt ved binyreinsufficiens og primær hyperaldosteronisme.

   

Medicinsk baggrund

Kalium findes i betydelige koncentrationer intracellulært og i lavere koncentrationer extracellulært (herunder i plasma). Variationer i plasmakoncentrationen kan derfor blandt andet skyldes forskydninger af kalium mellem intra- og extracellulærrummet. Plasmakoncentrationen bør i øvrigt sammenholdes med patientens metaboliske og respiratoriske tilstand og med nyrefunktionen.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved forskydninger fra intra- til extracellulærrummet: ved acidose, choktilstande, akut cellehenfald, vævslæsioner og hæmolyse. Desuden ved for hurtig intravenøs kaliumtilførsel, nedsat udskillelse i nyrerne (nyresvigt, kaliumbesparende diuretika, type-1-renal tubulær acidose) og ved Addisons sygdom. Trombocytose, leukocytose, specielt ved ubehandlet kronisk myeloid leukæmi - kan give falsk forhøjede værdier, specielt i serum.

 

Nedsatte værdier ses ved forskydninger fra extra- til intracellulærrummet: ved metabolisk baseose, insulinbehandling af coma diabeticum, B12-behandling af perniciøs anæmi og beta-2-stimulerende midler. Ved øget udskillelseshastighed: opkastninger, diarré, tubulære nyreskader, behandling med diuretika og hyperaldosteronisme. Diuretika, metabolisk og respiratorisk acidose og magnesiummangel.

 

Fejlkilder

Længerevarende stase medfører forhøjet kaliumværdi.

 

Forhøjede trombocytværdier (> 800 x 109/L) kan bevirke falsk forhøjet kaliumværdi i serum. Kalium udskilles fra trombocytterne under koagulationen. I ekstreme tilfælde kan der ses resultater i serum, som er op til 1,0 mmol/L højere end i plasma. Såfremt rekvirenten har mistanke om, at en forhøjet kaliumværdi kan skyldes et højt trombocyttal, anbefales det at gentage kaliumbestemmelsen i heparinplasma. I disse tilfælde bedes rekvirenten anføre: "Kalium SKAL analyseres på plasma" på henvisningen.

 

Molvægt

39,1 g/mol

 

Dato

2020-12-09


 
09.12.2020