Natrium;P (aB), KBA

 

Kvantitetsnummer

240

SP: POC00019 (syre-base)

 

Analyseforkortelse

Na_sb


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

 

Udføres

Hele døgnet

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

Klinisk Biokemisk Afdeling Ringsted Sygehus dagligt i tidsrummet fra kl. 07.30 - 14.00.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944.

 

Prøvemateriale

Fuldblod

Arteriesprøjte med natrium titreret tør heparin.

100 µl eller 125 µl Clinitubes indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml, kapillær 100 µl eller 125µl.

 

 

Prøvebehandling

A-sprøjte eller Clinitubes afleveres og analyseres strak

Opbevaring: Kapillærrør 10 minutter ved 20oC, A-sprøjte 30 minutter ved 20oC. Kapillærrør og 

                      A-sprøjte 30 minutter ved 4oC.


Referenceinterval

 

Alder

Interval

Enhed

0 mdr. – 6 mdr.

137-144

mmol/L

6 mdr. - <6 år

138- 145

mmol/L

6 år - <19 år

135 - 147

mmol/L

>18 år

137 – 145

mmol/L

*Kilde: NORIP, DSKB

      

Ringegrænse

 < 115 mmol/L og > 160 mmol/L

 

 

Indikation

Vurdering af væske - og elektrolytbalance ved behandling med diuretika, coma diabeticum, syre-base forstyrrelser, langvarig parenteral ernæring, langvarie opkastninger og diaré samt ved nyresygdomme. Endvidere ved Cushing's, Conn's eller Bartter's syndrom samt ved binyrebarkinsufficiens og primære hyperaldosteronisme.

 

Medicinsk baggrund
Natrium udgør over 90% af kationerne i plasma og er derfor hovedansvarlig for plasmas osmolalitet. 

 

Tolkning

Forhøjede værdier: ses ved nedsat tilførsel og øgede vandtab, gastrointestinalt eller renalt. Ved primær hyperaldosteronisme.

Nedsatte værdier: hvor salt og vandtabet erstattes med natriumfattige væsker. Øget renal udskillelse ved salttabende nefropati. Nedsat vandudskillelse ved nyrelidelser og levercirrhose. Addisons krise.

 

Molvægt

23g/mol

 

Variation på analyseresultatet

Ikke beregnet


Betydende forskelle

Ikke beregnet

 

Dato

2020-12-11

 


 
11.12.2020