Von Willebrand-faktor multimerer;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Analysenummer

3752

SP: NPU03752

  

Kortnavn

Von Willebrand-faktor multimerer;P

  

Synonym

-

  
Analyseforkortelse

vWB Multi

  
IUPAC

NPU03752 P—Von Willebrand-faktor multimerer; arb.k.(imm.blot.; proc.) = ?  

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 556401

  
Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling
Rigshospitalet Afsnit 3011
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
  

​Tel: 3545 3011

  

Prøvemateriale

Link til Klinisk Biokemisk afdeling RH

Link til analysen RH

 

Dato

2018-11-05

  
26.11.2018