Koag.II+ VII+X [INR ] (POCT);P - CoaguChek XS Pro og CoaguChek Pro II, KBA

 

Kvantitetsnummer

POC00001

SP: NPU28393

 

Synonym

INR

 

Analyseforkortelse

Koag.Faktor II+VII+X[INR ]POCT;P  


IUPAC

Plasma—Koagulation, vævsfaktor-induceret;relativ tid(aktuel/norm; INR; IRP rTF/95; Electrozym TH; faktor II+V+VII+X; procedure)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres af sygehuspersonale og praktiserende læger, der råder over POCT udstyr.

 

 

Prøvebehandling

Kapillærblod

1 dråbe kapillærblod (minimum 8 µl).

Analysen skal startes inden for 15 sek. efter indstik.

Testen skal udføres på 1. dråbe. Dråben må ikke presses ud.

Teststrimmel skal anvendes inden for 10 minutter efter, at den er taget ud af beholderen.

Interferens: Triglycerid > 5,7 mmol/L, anti-fosfolipid-antistoffer, kemoterapi og positiv Lupus antikoagulans. 

 

 

Fremgangsmåde

For at få en egnet bloddråbe skal hånden være varm. Brug evt. en varmepude.   

Lad patienten holde armen ned langs siden, inden der stikkes i fingeren.             

Massér fingeren nedefra indtil den har fået farve.
Vend fingerprikkeren på den aflange led, placér den nær neglen, pres den fast mod fingeren og tryk udløseren helt ned. 

 

Stryg blidt ned langs siden af fingeren, umiddelbart efter at der er stukket, for at få en stor bloddråbe frem uden at trykke eller klemme på fingeren.

 

Apparatur

CoaguChek XS Pro

 

Måleprincip

Elektrokemisk detektion

 

Måleområde

0,8 - 8,0

Ved analyseresultater >5,0 skal prøven gentages ved en vene blodprøve


Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

0

1 mdr.

<  1,4*

INR

 

1 mdr. 

< 17 år

<  1,3**

INR

 

 

 

 

Kvinder/Mænd

17 år

100 år

0,8 - 1,2

INR

* DSKB 2015, ** Lyngbye 2001

 

Terapeutisk interval

Vil oftest være INR 2,0 - 3,0.

Der findes nationale og internationale guidelines for terapeutiske intervaller ved forskellige kliniske tilstande (link). Disse intervaller sikrer bedst mulig tromboseprofylakse og mindst mulig blødningsrisiko. Guidelines for den kliniske situation skal følges.

Der kan være begrundelse for individuelle afvigelser fra guidelines bl.a. som følge af risikofaktorer.

Anbefalede INR-værdier ved diagnostisk og/eller operative indgreb på antikoagulerende patienter. Se vejledningen "Antitrombotisk behandling - perioperativ regulering".


Aktionsgrænse

> 5,0 INR

 

Indikation

Se Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

 

Tolkning

Se Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

 

Dato

2019-12-05


 
05.12.2019