Glukose (POCT);P(kB) - HemoCue Glucose 201 DM RT, KBA

 

Kvantitetsnummer

22089

SP: NPU22089

 

Kortnavn

Glukose;P(kB)

 

Synonym

Blodsukker

 

Analyseforkortelse

Glu_kB


IUPAC

NPU22089 P(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

 

Udføres

Udføres af praktiserende læger i Lægevagten Region Sjælland.

 

Prøvebehandling

Kapillærblod

1 dråbe kapillærblod (min. 4 µl) 

Testen skal udføres på 2. dråbe. Måling skal ske inden 40 sek. efter kuvetten er fyldt

Interferens: Glucosamin > 1,44 mmol/L, nedsat perifært blodgennemstrømning, turbide prøver

 

Fremgangsmåde

1.       Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition

2.       Tryk på venstre knap, og hold den nede, indtil displayet aktiveres, og alle symboler vises.

3.       Ved opstart foretager instrumentet automatisk en funktionskontrol af den optiske enhed.

4.       Efter 10 sekunder vises tre blinkende streger og HemoCue-symbolet i displayet. Dette indikerer, at HemoCue Glukose 201 DM RT er klar til brug.

5.       Pak en kuvette ud.

6.       Foretag kapilllær blodprøvetagning

7.       Når bloddråben er stor nok, fyldes kuvetten på én gang. Efterfyld ALDRIG en kuvette! Bemærk: Kuvetten skal fyldes senest tre minutter efter, at den er taget ud af pakningen.

8.       Tør overskydende blod bort fra kuvettens ydersider uden at suge blod ud af kuvetten. Kontrollér, at der ikke er synlige luftbobler i kuvetten. Hvis der observeres luftbobler i kuvetten, skal den kasseres.

9.       Læg kuvetten i kuvetteholderen, og start målingen hurtigst muligt og senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt, ved forsigtigt at skubbe kuvetteholderen ind i måleposition.

10.   Resultatet forbliver i displayet, så længe kuvetteholderen er i målepositionen.

11.   Træk kuvetteholderen ud og kassér kuvetten.

12.   Apparatet slukkes ved at holde venstre knap nede i 5 sekunder.

 

Apparatur

HemoCue Glucose 201 DM RT

 

Måleprincip

Fotometri

 

Måleområde

0,0 - 31,0 mmol/L

 

Referenceinterval    Enhed
2,9 - 8,3    mmol/l*

 

*Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988 - "For den ikke-fastende patient kan et referenceinterval ikke angives. Det kan dog anføres, at koncentrationen oftest varierer som anført; ved alder <3 år ned til 2 mmol/L og ved alder >65 år op til 10 (11) mmol/L." 

 

Aktionsgrænse

<2,5 mmol/L og >22 mmol/L

 

Indikation

Se Glukose;P

 

Tolkning

Se Glukose;P

 

Dato

2021-01-15

 

 


 
15.01.2021