IgHV Mutationsstatus;B, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

546

SP: EPC00232

 

Analyseforkortelse

IgHV muta


Pris

Se venligst prisoversigt, dok. Id. 556401

 

Udføres

Leukæmilab. Hæmatologisk Klinik 4041
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100  København Ø

Tlf.: 3545 3826 

 

Prøvemateriale

Link til analysevejledning

Link til forside

 

Dato

2019-05-07


 
24.04.2019