Hepatitis B Virus DNA (kvantitativ), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling

Kvantitetsnummer

56409

SP:56409

 

Kortnavn

Hepatitis B virus(DNA,kvant)[HBV];P 

 

Analyseforkortelse

HBV DNA kvan


IUPAC

NPU56409 P—Hepatitis B virus(DNA); arb.antalk.(IS 97/746; proc.) = ? × 106 IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang hver 1-2 uger

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 5. Se venligst svartider. DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: 6 ml K2-EDTA glas

Mængde: 2 ml

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved stuetemp. (20-25 oC)

3 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

3 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, flere måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

Referenceinterval

Negativ

 

Medicinsk baggrund

Infektion med hepatitis B virus (HBV) kan forårsage livslang infektion og er associeret med ardannelse i leveren (Cirrose) og leverkræft. HBV smitter via blod og kropsvæsker.

Analysen som anvendes på Sjællands Universitetshospital er designet til, at detektere HBV genotyperne A-H.1 

Anvendelse fa HBV DNA analyse under antiviral behandling:

Behandling kan påbegyndes ved bl.a. HBV-DNA større end 2 IU/L x 106 eller ALAT over øvre normal grænse. Behandling bør også overvejes, hvis patienten har en familieanamnese med Hepato-cellulært carcinom (HCC) eller er gravid. HBV-DNA niveauet kontrolleres hver 3. måned.

Formålet med behandling er at forhindre cirroseudvikling, dekompenseret cirrose eller HCC. Disse mål kan i et vist omfang opnås ved at reducere HBV-DNA til mindre end 0,01 IU/L x 106, hvilket medfører reduktion i histologisk aktivitet og normalisering af ALAT. Derimod synes fuldstændig bekæmpelse af HBV endnu ikke mulig på grund af tilstedeværelsen af covalently closed circular DNA (cccDNA) i leveren.2

 

Indikation

HBV DNA analysen anvendes som en indikator for sygdomsprognose og til hjælp ved vurdering af viralt respons på antiviral behandling.

 

Tolkning

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men mindre end 0,01 IU/L x 106, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

Pga. stor følsomhed tages forbehold for forurening af prøven forud for modtagelsen.

 

Dato

2021-01-08

 

Referencer                   

1.        Abbott RealTime HBV instruction for use (IFU), version EN, 51-602150/R11, 2014.

2.       Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B(RADS), vers. 2,4. 

          2019

 

 

 

 

 


 
08.01.2021