Hepatitis C virus(RNA);P (Kvantitativ), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling 

 

Kvantitetsnummer

56044

SP: NPU56044

 

Kortnavn

Hepatitis C virus(RNA,kvant)[HCV];P 

 

Synonym

HCV

 

Analyseforkortelse

HCV RNA kvan


IUPAC

NPU56044 P—Hepatitis C virus(RNA); arb.antalk.(IS 96/798) = ? × 106 IU/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang hver 1-2 uger, primært torsdage.

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital Køge

 

Svartider

Analysen er en molekylærbiologisk analyse. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: 6 ml K2-EDTA glas

Mængde: 2 ml

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 3 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

3 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, flere måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

Referenceinterval

Negativ

 

 Medicinsk baggrund

Infektion med hepatitis C virus (HCV) kan forårsage livslang infektion og er associeret med ardannelse i leveren (Cirrose) og i få tilfælde leverkræft. HCV smitter via blod og kropsvæsker. Den hyppigste smittevej er ved at dele sprøjte/kanyle i forbindelse med stofbrug, men sygdommen kan også smitte seksuelt. HCV virus inddeles i 6 genotyper, hvoraf genotype 1 og 3 er hyppigst i Danmark. Genotypen har betydning for valg af medicinsk behandling. Analysen som anvendes på Sjællands Universitetshospital er designet til, at detektere HCV genotyperne 1-6.1,2 

 

Anvendelse af HCV DNA analyse under antiviral behandling:

Behandling kan påbegyndes ved bl.a. positiv HCV-RNA, begyndende leverfibrose eller komplikationer og komorbiditet associeret til hepatitis C. Formålet med behandlingen af kronisk hepatitis C er at forhindre udvikling af cirrose og leverkræft ved at fjerne den tilgrundliggende virale årsag. En succesfuld behandling defineres som opnåelse af et vedvarende tab af HCV-RNA, hvilket benævnes ”sustained virologi response” (SVR). Patienter, der har umålelig virus i plasma 12 uger efter endt behandling, betragtes som helbredte for hepatitis C.2

 

Indikation

HCV RNA analysen anvendes som hjælp til vurdering af viralt respons på antiviral behandling.

 

Tolkning

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men mindre end 0,012 IU/L, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

 

Pga. stor følsomhed tages forbehold for forurening af prøven forud for modtagelsen.

 

Dato

2020-02-27

 

Referencer                   

1.    Abbott RealTime HCV instruction for use (IFU), version EN, 51-602124/R10, 2016.

2.    Behandlingsvejledning hepatitis C, Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS), vers. 3.2. Oktober 2016


 
27.02.2020