Hepatitis C virus(RNA);P (Kvantitativ), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling 

 

Kvantitetsnummer

56044

SP: NPU56044

 

Kortnavn

Hepatitis C virus(RNA,kvant)[HCV];P 

 

Synonym

HCV

 

Analyseforkortelse

HCV RNA kvan


IUPAC

NPU56044 P—Hepatitis C virus(RNA); arb.antalk.(IS 96/798) = ? × 106 IU/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres primært på torsdage.

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital Køge

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 5. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: 6 ml K2-EDTA glas

Mængde: 2 ml

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 3 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

3 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, flere måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

Referenceinterval

Negativ

 

 Medicinsk baggrund

Infektion med hepatitis C virus (HCV) kan forårsage livslang infektion og er associeret med ardannelse i leveren (Cirrose) og i få tilfælde leverkræft. HCV smitter via blod og kropsvæsker. Den hyppigste smittevej er ved at dele sprøjte/kanyle i forbindelse med stofbrug, men sygdommen kan også smitte seksuelt. HCV virus inddeles i 6 genotyper, hvoraf genotype 1 og 3 er hyppigst i Danmark. Genotypen har betydning for valg af medicinsk behandling. Analysen som anvendes på Sjællands Universitetshospital er designet til, at detektere HCV genotyperne 1-6.1,2 

 

Anvendelse af HCV DNA analyse under antiviral behandling:

Behandling kan påbegyndes ved bl.a. positiv HCV-RNA, begyndende leverfibrose eller komplikationer og komorbiditet associeret til hepatitis C. Formålet med behandlingen af kronisk hepatitis C er at forhindre udvikling af cirrose og leverkræft ved at fjerne den tilgrundliggende virale årsag. En succesfuld behandling defineres som opnåelse af et vedvarende tab af HCV-RNA, hvilket benævnes ”sustained virologi response” (SVR). Patienter, der har umålelig virus i plasma 12 uger efter endt behandling, betragtes som helbredte for hepatitis C.2

 

Indikation

HCV RNA analysen anvendes som hjælp til vurdering af viralt respons på antiviral behandling.

 

Tolkning

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men mindre end 0,012 IU/L, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

 

Pga. stor følsomhed tages forbehold for forurening af prøven forud for modtagelsen.

 

Dato

2020-12-09

 

Referencer                   

1.    Abbott RealTime HCV instruction for use (IFU), version EN, 51-602124/R10, 2016.

2.    Behandlingsvejledning hepatitis C, Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS), vers. 3.2. Oktober 2016


 
09.12.2020