Laktatdehydrogenase;Plv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis.

 

Kvantitetsnummer

19978

SP: NPU19978

 

Kortnavn

Laktatdehydrogenase;Plv

 

Synonym

Pleura LDH

 

Analyseforkortelse

LD_Plv


IUPAC

NPU19978 Plv(spec.)—L-Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland

 

Svartider

Analysen er en kemisk analysemetode.Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Pleuravæske

 

Glastype: 

Heparin glas eller 10 ml spidsglas

 

Mængde: 

1 ml 

 

 

Prøveopbevaring

 

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp.

(20-25 oC)

 1 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Interferens:

Let blodig

 


Referenceinterval

Ingen

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Undersøgelse af om pleuravæsken skal klassificeres som et transsudat eller ekssudat

 

Medicinsk baggrund

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.
Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrhose med ascites og nyreinsufficiens.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende.

 

Tolkning

Light kriterierne anvendes ved bestemmelse om årsagen er ekssudat eller transsudat. Der er tale om transsudat hvis følgende kriterier er opfyldt:

1. Pleura LDH/serum LDH > 0,60

2. Pleura LDH > 2/3 af øvre normal grænse

3. Pleura protein/serum protein > 0,50*

 

* Dansk Lungemedicinsk Selskab, juli 2017

 

Molvægt

136,700 ± 2,100/tetramer

  

Dato

2020-12-21

 

 


 
04.01.2021