NGS MDS-gen panel;DNA(Spec), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde

 

Kvantitetsnummer

578

SP: RSJ00487

 

Kortnavn

NGS MDS-gen panel;DNA(Spec)

 

Synonym

Next generation Sequencing, NGS

 

Analyseforkortelse

NGS MDS


IUPAC

-

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres på Molekylærbiologisk Enhed, Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Roskilde ca. hver 14. dag eller når der er tilstrækkeligt antal prøver til én analyseserie.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 6. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Fuldblod.

 

Glastype: 

EDTA-glas

 

Mængde: 

3 mL 

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod:

48 timer ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Fuldblod kan sendes som Q-mærket post, nedfrossen fuldblod må også sendes ved stuetemp.

Må ikke sendes op til ferie-/helligdage af mere end 5 dages varighed.

 


Referenceinterval

<2%

 

Analysesvar

Svaret angives i procent muterede alleler på særligt svarark.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning, prognose og kontrol af behandling af myelodysplastisk syndrom (MDS).

 

Medicinsk baggrund

NGS panelet indeholder følgende gener: ASXL1, BCOR, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, CUX1, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, GATA2, GNAS, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MLL3, MPL, MYD88, NF1, NFE2, NPM1, NOTCH1, NRAS, PPM1D, PHF6, PTPN11, RB1, RIT1, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2.
SF3B1 mutationen er en molekylær markør, der er inkluderet i WHO retningslinjerne ved udredning af MDS og er associeret med en gunstig prognose. Mutationer i ASXL1, CBL, DNMT3A, EZH2, IDH2, NRAS, RUNX1, SETBP1, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1 og ZRSR2 er associeret med dårlig prognose.

 

Tolkning

Klasse 1: Patogene varianter med signifikant klinisk betydning. Diagnostisk, prognostisk og terapeutisk signifikans. 

Klasse 2: Sandsynligvis patogene varianter med potentiel klinisk betydning. Diagnostisk, prognostisk og terapeutisk signifikans. 

Klasse 3: Varianter med ukendt klinisk betydning. Der er ingen overbevisende evidens for at varianterne er associeret med sygdom.

Klasse 4: Benigne eller sandsynligvis benigne varianter. Varianterne er ikke associeret med sygdom eller findes i mere end 1% af befolkningen.


Dato

2021-03-03


 
03.03.2021