NT-Pro-BNP;P (Holbæk), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

21571

SP: EPC00020

 

Kortnavn

Pro-brain natriuretisk pept.[BNP];P

 

Synonym

Pro-ProBNP

 

Analyseforkortelse

NT-BNP


IUPAC

NPU21571 P—Pro-brain natriuretisk peptid(1-76); stofk. = ? ng/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

Mindst 1 ml

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden:

24 timer

Opbevaring efter adskillelse:

3 døgn ved ved 20°C, 3 døgn ved 4°C og 12 mdr. ved -20°C 

Forsendelse:

Centrifugeret Heparin-gelglas kan sendes som almindelig post, dog ikke op til weekend eller helligdage.
Frossent plasma kan sendes i tøris.

Interferens:

Heterofile antistoffer kan skabe interferens ved analysen.

 

 

 

Referenceinterval

Alle aldre: <300 ng/L 

 

Kilde: American College of Cardiology 

 

 

Ringegrænse

 

Ingen

 

Indikation

Ved mistanke om hjertesvigt er den definitive undersøgelse ekkocardiografi.
For at reducere antallet af unødige ekkcardiografier på medicinsk afdeling, kan der ved henvisning fra praksis forud ønskes screening ved hjælp af NT-pro-BNP. Denne analyse rekvireres i så tilfælde af medicinsk afdeling.
Undersøgelse af Pro-BNP er også indiceret ved mistanke om hjerteklapsygdom, mistanke om hjertepåvirkning ved brug af cardiotoksiske cytostatika (antracykliner) eller andre specielle situationer, hvor hjertepåvirkningen er vanskelig at vurdere på anden vis.

 

Medicinsk baggrund

BNP produceres i hjertemuskulaturen og udskillelsen til blodbanen stiger ved hjertesvigt – dette både af BNP og pro-BNP. Forhøjelsen er ikke specifik for hjertet, men markør for hæmodynamisk stress og tilstande med væskeoverskud. Således kan forhøjede pro-BNP værdier også ses ved akut myokardieinfarkt, lungeemboli, shock, sepsis, atrieflimren, svær pneumoni og nyreinsufficiens, men koncentrationen skal også vurderes i forhold til køn og alder, idet kvinder har et højere niveau, ligesom værdierne stiger med alderen. Pro-BNP er mere stabil en BNP.

 

Tolkning

Tolkning af P-Pro-BNP ved mistanke om akut hjerteinsufficiens:

 

Akut hjerteinsufficiens usandsynlig:
<300 ng/l (grænse anført i BCC og SP i forbindelse med svaret).

Akut hjerteinsufficiens mindre sandsynlig:
<50 år: 300-450 ng/l
50-75 år: 300-900 ng/l
>75 år: 300-1800 ng/l

Akut hjerteinsufficiens sandsynlig:
<50 år: >450 ng/l
50-75 år: >900 ng/l
>75 år: >1800 ng/l

Ved akut hjerteinsufficiens ses ofte meget høje værdier (> 1800 ng/l). Hos patienter med akut dyspnø med proBNP værdier < 300 ng/l kan akut hjerteinsufficiens med stor sikkerhed udelukkes som årsag (negativ prædiktiv værdi = 98%).

Udover ved hjerteinsufficiens kan forhøjede NT-proBNP værdier ses ved akut myokardieinfarkt, lungeemboli, shock, sepsis, atrieflimren, svær pneumoni og nyreinsufficiens, men koncentrationen skal også vurderes i forhold til køn og alder, idet kvinder har et højere niveau, ligesom værdierne stiger med alderen.

Ved funktionel påvirkning af myokardievævet frigives NT-proBNP for eksempel ved volumenbelastning af venstre ventrikel eller ved myokardieiskæmi. NT-proBNP kan være (meget) forhøjet ved mange ekstrakardielle sygdomme og vil stort set altid være (meget) forhøjet ved tilstande der belaster kredsløbet. Ovenstående grænseværdier skal tolkes i denne kontekst. Koncentrationen kan måles i blodet og niveauet heraf korrelerer til sværhedsgraden af hjertepåvirkningen. Derudover er NTproBNP en stærk prognostisk markør for morbiditet og mortalitet.

Fejlagtige lave resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Variation på analyseresultat

Niveau 85 ng/L

Niveau 233 ng/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

14 %

14 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

10,0 %Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

32,2 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Molvægt

35 kDa

(Omregning: 1 ng/L = 0,118 pmol/L)

 


Dato
2020-12-08


 
26.05.2021