HbA1c DCA Vantage-System (POCT), KBA

 
Kvantitetsnummer

441

SP: POC441

 

Kortnavn

Hæmoglobin A1C(IFCC)Poct;Hb(B)

 

Synonym

HbA1c

 

Analyseforkortelse

HbA1c_IF_POC

 

 

Udføres

Udføres af sygehuspersonale.

 

Prøvebehandling

Kapillærblod

1 dråbe kapillærblod

Testen skal udføres på 2. dråbe

 

Fremgangsmåde

Der anvendes kapillærblod fra øre eller finger. Se kapillær blodprøvetagning.

 

 1. Tag reagenskassetten frem og kontrollér ved temperatur indikatoren, at pakken har været opbevaret ved korrekt temperatur.
 2. Udpak en kapillærholder og en reagenskassette.
 3. Sug bloddråben direkte op i kapillærrøret, der følger med DCA Systems, Hemoglobin A1c kit.
 4. Aftør ydersiden af glaskapillæren og kontrollér for luftbobler.
 5. Indsæt kapillærholder i en reagenskassette.
 6. Scan reagenskassetten, ved at køre den fra top til bund med stregkoden vendt mod højre. Ved korrekt scanning angives et bip. Ved nyt lot kassetter skal kalibreringskort ind-scannes, når DCA beder om det.
 7. Scan bruger ID.
 8. Åbn døren til kassetterummet.
 9. Hold kassetten, så stregkoden vender mod højre.
 10. Indsæt reagenskassetten i kassetterummet, indtil der høres et klik.
 11. Træk aftrækningsflappen af reagenskassetten.
 12. Luk låget
 13. Scan patient ID ved hjælp af ekstern stregkodelæser og tryk RETUR.
 14. Afvent svar efter ca. 6 min.

Afmontering af reagenskassette

 1. Åbn døren til kassetterummet
 2. Tryk på knappen på højre side af kassetterummet, og hold den nede
 3. Skub forsigtigt flappen på kassetten til højre med venstre hånd.
 4. Træk kassetten ud af rummet og kasser den.


Apparatur

DCA Vantage-System

 

Måleprincip

Systemet er et spektrofotometer, der måler farven og intensiteten af det lys, der reflekteres gennem kassettens optiske vindue.

 

Koncentrationen af HbA1c specifikt og koncentrationen af total Hæmoglobin måles, og forholdet rapporteres.

 

Til måling af total Hæmoglobin anvendes kaliumferricyanid til at oxidere hæmoglobin i prøven til methæmoglobin. Methæmoglobin danner derefter et kompleks med thiocyanid  for at danne thiocyan-methæmoglobin der måles. Mængden af farvestof ved 531 nm er proportionel med koncentrationen af total hæmoglobin i prøven.

 

Til målingen af specifikt HbA1c anvendes en analyse, der hæmmer latex agglutination. Et agglutinationsfremmende stof forårsager agglutinering af latex, coated med HbA1c-specifikt monoklonalt antistof fra mus. Denne agglutineringsreaktion medfører øget spredning af lys, hvilket måles som en forøgelse af absorbans ved 531 nm. HbA1c i fuldblodsprøver konkurrerer om det begrænsede antal antistof-latex bindingssteder, hvilket hæmmer agglutination og medfører et fald i lysspredningen. Faldet i lysspredningen måles som et absorbansfald ved 531 nm. HbA1c koncentrationen kvantificeres derefter vha. en kalibreringskurve for absorbans i forhold til HbA1c koncentrationen.

 

% HbA1c =        [ HbA1C]              x 100       

                      [Total hæmoglobin]

 

IFCC-koncentrationen i mmol/mol HbA1c beregnes som følger:

 

 

HbA1C mmol/mol =         [ HbA1C mmol]                    

                                    [Total hæmoglobin  mol]

 

Alle målinger og beregninger udføres automatisk af DCA-analyseinstrument.

 

Måleområde

4,0 - 130 mmol/mol HbA1c IFCC.

 

Referenceinterval

Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.31 - 44mmol/mol (IFCC)
P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.)5,4 - 7,3mmol/L (eAG)

 

Indikation

Kontrol af diabetesbehandling

 

 

Tolkning

Se Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B).

 

Dato

2021-01-14

 

 

 


 
29.01.2021