Tocilizumab;P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

29886

SP: NPU29886

 

Kortnavn

Tocilizumab;P 

 

Synonym

RoActemra koncentration

 

Analyseforkortelse

Tocilizumab


IUPAC

NPU2986 P—Tocilizumab; massek. = ? mg/L 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget

 

Prøvemateriale
Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:

Minimum 1 ml serum.
Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Tocilizumab).

 

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentration, da denne afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons. Tocilizumab koncentrationer >1 mg/L hævdes at være tilstrækkelig til normalisering af CRP-produktion (CRP <10 mg/L)1,2.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 6-15 mg/L (dal-værdi). Tocilizumab værdier >15 mg/L er i de fleste tilfælde ikke forenelig med yderligere klinisk forbedring3.  

 

Tocilizumab

 Tolkning

 <1 mg/L

 Lavt niveau

1-15 mg/L

 Niveau foreneligt med god respons

 >15 mg/L

 Højt niveau

Kilder: 

1. Br J. Clin Phamacol 2017 May;83(5):962–975.

2. Scand J Rheumatol 2017; 46:87-94

4. The Journal of Clinical Pharmacology 2017, 57(4) 459–468
 
Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Tocilizumab og serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Tocilizumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Tocilizumab mhp. forbedret klinisk respons.
 
Ringegrænser
Ingen

 

Medicinsk baggrund
Tocilizumab er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) der bruges til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, hvor behandling med methotrexat, DMARDs eller TNF-antagonister er utilstrækkelig eller ikke tåles. Tocilizumab hæmmer IL-6 medieret signalering og anvendes til behandling af Rheumatoid artrit, Systemisk juvenil idiopatisk artritis,  Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis, Kæmpecellearteritis samt CAR-T-celleinduceret svær eller livstruende cytokinfrigivelsessyndrom.
 
Tolkning
Plasmahalveringstiden er ca. 10-14 dage. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.

Farmakokinetiske undersøgelser tyder foreløbigt på en øget clearance af Tocilizumab ved tilstedeværelse af anti-Tocilizumab antistoffer. Hvis der findes en koncentration < 1 mg/L bør der rettes mistanke om Tocilizumab antistoffer. Andre patientvariable, så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet, har også indflydelse på resultatet.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 
 
Molvægt
47750

 

Dato

2021-02-02


 
22.02.2021