Porfyri kutan, KBA

 
Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Ved bestilling rekvireres følgende numre:

 

Kvantitsnummer

18128

26773

 

SP:

NPU18128
NPU26773

 

Bemærk: Ved akutte smerter i hud efter lyseksponering, rekvireres også:

 

Kvantitetsnummer

18110

SP:
NPU18110

 

OBS:

Når NPU18110-Protoporfyrin gruppe;Erc(B) rekvireres, skal der altid medsendes resultat på Erytrocytter, vol.fr.;B (EVF).

 

Kortnavn
Porfyrintype gruppe;P

Porfyrintype gruppe;U

Protoporfyrin gruppe;Erc(B)

 

Synonym

Porphyriner, porfyriner

 

IUPAC

NPU18128 U—Porphyrintype; stofk.(liste; proc.)

 

Følgende indgår i listen:

NPU27275 U—Uroporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU18123 U—Heptacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU18124 U—Hexacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU18125 U—Pentacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU18121 U—Coproporphyrin I; stofk. = ? nmol/L
NPU18122 U—Coproporphyrin III; stofk. = ? nmol/L
NPU27276 U—Uroporphyrin/Creatininium; stofratio = ? × 10-6
NPU18131 U—Heptacarboxylporphyrin/Creatininium; stofratio = ? × 10-6
NPU18132 U—Hexacarboxylporphyrin/Creatininium; stofratio = ? × 10-6
NPU18133 U—Pentacarboxylporphyrin/Creatininium; stofratio = ? × 10-6
NPU18129 U—Coproporphyrin I/Creatininium; stofratio = ? × 10-6
NPU18130 U—Coproporphyrin III/Creatininium; stofratio = ? × 10-6

 

 

NPU26773 P—Porphyrintype; stofk.(liste; proc.)

 

Følgende indgår i listen:

NPU27270 P—Uroporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU26768 P—Heptacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU26769 P—Hexacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU26770 P—Pentacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
NPU26766 P—Coproporphyrin I; stofk. = ? nmol/L
NPU26767 P—Coproporphyrin III; stofk. = ? nmol/L
DNK35908 P—Fluorescens; emissionsmaks.(405 nm; proc.) = ? nm

 

 

NPU18110 Ercs(B)—Protoporphyrin; stofk.(liste; proc.)

 

Følgende indgår i listen:

NPU14046 Ercs(B)—Protoporphyrin; stofk. = ? µmol/L
NPU18109 Ercs(B)—Protoporphyrin(Zn); stofk. = ? µmol/L


 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 5566401

 

Udføres

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital

J. B. Winsløws Vej 4, 2 sal.

5000 Odense C

Att: Porfyrilaboratoriet

 

Tlf.: 6541 1646

 

Prøvemateriale

Link til analysevejledning
Link til forside

Rekvireringsskema

 

OBS:

  • Der skal indsendes både blod og urin ved udredning.
  • Al prøvemateriale skal beskyttes mod lys
  • Prøvemateriale må kun indsendes mandag ti.l torsdag (øvrig håndtering af prøvemateriale, se venligst analysevejldening).
  • Der skal altid udfyldes og medsendes Rekvireringsskema.
  • Ved rekvirering af NPU18110-Protoporfyrin gruppe;Erc(B), skal der altid medsendes resultat på Erytrocytter, vol.fr.;B (EVF).

 

Dato   

2021-03-26


 
31.03.2021