Lever fibrose (FIB-4):Pt, KBA

 

Kvantitetsnummer

58634

SP: NPU58634

 

Kortnavn

Lever fibrose (FIB-4);Pt

 

Synonym

FIB4, FIB-4

 

Analyseforkortelse

FIB-4 score


IUPAC

NPU58634 Pt—Lever fibrose; egenskabsart(FIB-4; WHO 2016; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital Køge

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma og fuldblod

 

Glastype: 

Lithiumheparin-gelglas og EDTA-glas

 

Mængde: 

1 ml


Prøveopbevaring


Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 24 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 3 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 4 uger ved -20 °C

Forsendelse:

ALAT og ASAT sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post.

Trombocytter kan sendes som fuldblod mærket som Q-mærket post.

Interferens:

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin og/eller sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

Hæmolyse 

 


 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

FIB-4 anvendes ved beregning af score for at estimere sværhedsgraden af leverfibrose. Den anvendes generelt ved fibroseudredning og hos patienter med nonalkoholisk fedtleversygdom.

Scoren kan bruges både hos voksne og børn.

 

Medicinsk baggrund

Cirka 25% i Danmark har nonalkoholisk fedtleversygdom (NAFLD). NAFLD er et sygdomsspektrum, der spænder fra simpel steatose til nonalkoholisk steatohepatitis. FIB-4 anbefales som værktøj til vurdering af fibroserisiko hos NAFLD patienter. FIB-4 < 1,45 vil sjældent forekomme hos NAFLD patienter med avanceret fibrose, hvorfor resultater under denne tærskelværdi har en høj negativ prædiktiv værdi.

 

 

Tolkning

FIB-4 score på <1,45 har en negativ prædiktiv værdi på > 90% for avanceret fibrose med en specifitet på 97%.
En FIB-4 score på 1,45-2,67 er inkonklusiv.
En FIB4-score på > 2,67 har en positiv prædiktiv på 80% for avanceret fibrose.

 

Molvægt

Ingen

 

Variation på analyseresultat

Se under de enkelte analyser ALAT, ASAT og Trombocytter.


Kildehenvisning

Non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD): Diagnostik og behandling, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 2020.

NKR for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis. Sundhedsstyrelsen 2019

 

Dato

2021-08-30

 

 


 
31.08.2021