Maximal tilladelig blodprøvevolumen på børn, SKB

 

 

 

 

Baggrund

Det hænder at der bestilles blodprøver, der svarer til 5% af et barns samlede blodvolumen. Det er ifølge litteraturen ikke forsvarligt [1-3]. Ifølge [2-3] anses en blodprøvevolumen per 24 timer ved akut syge børn på op 1-2% af den totale blodvolumen at være sikker, ved kronisk syge børn 2,5% og ved raske børn 3%. Ved gentagne blodprøvetagninger bør den samlede blodvolumen ikke overstige 5% for kronisk syge børn og 10% for raske børn i løbet af en måned.

 

Tolkning  

Ovenstående tabel er baseret på den maksimalt tilladelige blodprøvevolumen for kronisk syge børn. Ved akut sygdom bør volumen begrænses til 50-80% af ovenstående værdier, afhængig af barnets tilstand.

KBA kontakter udførende laboratorium for absolut minimum prøvemængder for de bestilte analyser og tager dialog med rekvirerende børnelæge om det udregnede volumen er forsvarligt. Der kan afviges fra tabellen, hvis rekvirerende børnelæge vurderer det er forsvarligt. 

 

Ansvar

De klinisk biokemiske afdelinger anvender tabellen vejledende. Det er ordinerende læges ansvar, at det prøvevolumen, der skal udtages, er forsvarlig for patientens tilstand.

 

Referencer

1.     Howie SRC. Blood sample volumes in child health research: review of safe limits. 2010 WHO http://www.who.int/bulletin/volumes/89/1/10-080010/en/

2.     Maximum Blood Draw Limits. Human Subject Protection Program Guidance Document. North Shore LIJ 


 
08.07.2021