Analyser - KIA Klinisk Immunologi
Her kan du søge efter analysenavn, analysenummer eller IPAC.
 

 

 M

 
Mannosebindende lektin;P, KIA
 
MBL2-gen;DNA, KIA
 
Multiplate standard 1 - Trombocytaggregometri, KIA
 
Mærkning af blodprøver og rekvisition, KIA