Analyser - KIA Klinisk Immunologi
Her kan du søge efter analysenavn, analysenummer eller IPAC.
 

 

 T

 
T-/B-/NK-lymfocytter;B, KIA
 
Tendon Achilles Bone block, KIA
 
T-Lymfocytter(CD4,CD8);B, KIA
 
Transfusionsinstruktion, KIA
 
Transfusionsinstruktion - FLOWOVERSIGT, KIA
 
Transfusionsinstruktion - HemoSafe automatkøleskab, udlevering og tilbagelevering af erytrocytkomponenter, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk blodbestilling, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk opsætningskontrol og rapportering af blodkomponenter, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk rapportering af blod & væv via OPUS, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional - Indikation for blodkomponentbehandling hos ikke-blødende patienter, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional - Indikation for transfusion med blodkomponenter, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Afhentning af blod på vital indikation, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Beskrivelse af blodkomponenter, -derivater og hæmostase-pharmaka, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Bivirkninger og komplikationer, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodbankens organisation, aktiviteter, tilladelser. Transfusionsråd, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponentbehandling ved særlige kliniske problemstillinger, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponenter - Bestilling , afhentning og tilbagelevering af, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponenter - manuel opsætning og kontrol af, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodprøvetagning før blodtransfusion, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Blodtypeserologiske analyser udført af blodbanken, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Forsendelse af blod med patienter, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Livstruende blødning samt kontrollabel blødning - transfusionsstrategi, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Opslag i blodbanksystemet (InterInfo), KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Quick guider, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Transfusion af børn, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold, KIA
 
Transfusionsinstruktion, Regional. Transfusionsskema, Transfusionsjournal, KIA
 
Transfusionskomplikation, KIA
 
Treponema pallidum-Ab;P, KIA
 
Trombocytantistofundersøgelse, KIA
 
Trombocytkomponent fra aferese, KIA
 
Trombocytkomponent fra aferese, bestrålet, KIA
 
Trombocytpool, KIA
 
Trombocytpool, bestrålet, KIA
 
Trombocyttypebestemmelse, HPA-1a, KIA
 
Tromboelastometri (ROTEM), KIA