BAC-test haste/vagt, KIA

Slettet dokument

 

 

Undersøgelsen foregår principielt på samme måde som rutineundersøgelsen, se BAC-test rutine, og der gælder de samme regler med hensyn til blodprøvetagning. Specielt skal kravet om, at blodprøver til AB0- og RhD-blodtype, og BAC-test tages uafhængigt af hinanden, understreges. Der skal her erindres om, at hastesituationer disponerer til fejl af enhver art. Derfor, brug kun blodtypeserologiske hasteordinationer, når det er tvingende nødvendigt og patientens kliniske situation gør det rimeligt at løbe en øget risiko på dennes vegne.

 

Analysen udføres løbende. På hverdage vil resultatet foreligge 1 time efter modtagelse af blodprøven.

 

I vagtperioden gælder følgende:

 

 

Slagelse

Holbæk

Ringsted

Kalundborg

Roskilde

Køge

Næstved

Nykøbing F

Nakskov

Prøve modtaget

20-8 og weekend/

helligdage

19.30 - 7.30 og weekend/

helligdage

Sendes til Slagelse

21-8

23 - 7.30 og weekend/

helligdage

Løbende

Løbende

18-7 og weekend/

helligdage

19-7

Svar færdig senest

1½ time efter modtagelse af opkald

1½ time efter modtagelse af opkald

Sendes til Slagelse

1½ time efter modtagelse af opkald

1 time efter modtagelse af blodprøve

1 time efter modtagelse af blodprøve

1 time efter modtagelse af blodprøve

Sendes til Nykøbing F

Bestilt blod klar til afhentning

1½ time efter modtagelse af opkald

1½ time efter modtagelse af opkald

1½ time efter modtagelse af opkald

1 time efter modtagelse af blodprøve

1 time efter modtagelse af blodprøve

1 time efter modtagelse af blodprøve


 
23.03.2011