BF-test haste/vagt, KIA

Slettet dokument

 

 

 

 

Undersøgelsen foregår principielt på samme måde som rutineundersøgelsen, se BF-test rutine, og der gælder de samme regler med hensyn til blodprøvetagning. Specielt skal kravet om, at blodprøver til AB0- og RhD-blodtype, og BF-test tages uafhængigt af hinanden, understreges. Der skal her erindres om, at hastesituationer disponerer til fejl af enhver art. Derfor, brug kun blodtypeserologiske hasteordinationer, når det er tvingende nødvendigt og patientens kliniske situation gør det rimeligt at løbe en øget risiko på dennes vegne.

 

Svar og bestilt blod vil være klar samme dag, som prøven modtages, dog afhænger dette af hvilket antistof/fer, der er påvist hos patienten og blodbankens blodkomponentlager.


 
23.03.2011