Blodtypeserologiske bestemmelse af gravide, KIA

Slettet dokument

 

 

1. graviditetsundersøgelse

Blodprøven udtages ved den gravides første konsultation hos den praktiserende læge. Der udføres AB0-og RhD-blodtypebestemmelse, samt undersøgelse for klinisk vigtige, irregulære antistoffer. Prøven undersøges for HIV (Human Immundefekt Virus 1/2 antistof og p24 antigen), HBV (Hepatitis B Virus surface antigen-HBsAg) og syfilis (Syfilis Treponema Pallidum antistof, IgG og IgM).

Ønskes undersøgelsen for smittemarkører ikke udført, skal dette angives på rekvisitionen.

 

Undersøgelsen kræver 1 EDTA-stabiliseret blodprøve på ikke under 7 mL. Blodprøven mærkes med navn og CPR-nummer. Der skal på rekvisitionen opgives graviditetsuge, rekvirent og fødested.

Under rekvirering vælges Blodtype/Serologi/Gravid, der udløser de ovenstående relevante analyser.

 

Svar kan forventes indenfor 1 uge.

 

Er der ikke påvist klinisk vigtige, irregulære antistoffer og den gravide er RhD positiv, skal der ikke tages yderligere prøver til Klinisk Immunologi.

 

2. graviditetsundersøgelse

Blodprøven udtages KUN på RhD negative gravide ved lægeundersøgelsen i uge 25. Der udføres AB0-og RhD-blodtypebestemmelse, samt undersøgelse for klinisk vigtige, irregulære antistoffer. Derudover udføres der RHD - Antenatal genotype af fostret.

 

Undersøgelsen kræver 2 x EDTA-stabiliserede blodprøver på ikke under 7 mL og prøverne mærkes med navn og CPR-nummer. Prøverne sendes samme dag til Transfusionscentret.

 

Ved rekvirering vælges RhDneg/gravid/opfølgning.

 

Svar på AB0- og RhD-blodtypen, samt undersøgelsen for klinisk vigtige, irregulære antistoffer vil foreligge indenfor 1 uge. Svar på RHD-genotype af foster foreligger indenfor 2 uger. 

 

Er der ikke påvist klinisk vigtige, irregulære antistoffer skal der ikke tages yderligere blodprøver til Klinisk Immunologi.

 

Gravide med påviste klinisk vigtige, irregulære antistoffer

På gravide, hvor der er påvist klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer, følges patienten med yderligere blodprøver gennem graviditeten, og det vil fremgå af besvarelsen, hvor ofte man fra Transfusionscentret anbefaler kontroltitrering af antistoffet.

 

 

For alle analyser gælder, at prøverne sendes til Transfusionscentret i Næstved.

 

 


 
31.10.2011