Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B) (DAT), KIA

 

Kvantitetsnummer

20024

 

Kortnavn

Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B)

 

Synonym

Direkte Coombs test, Direkte Antiglobulin Test, Coombs test

 

Analyseforkortelse

Eksisterer ikke

 

IUPAC

NPU20024 Ercs(B)—Complement+immunglobulin; arb.antal(liste; proc.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk afdeling, DOK ID 456619

 

Indikation

  • Udredning af immunhæmolytisk anæmi
  • Udredning af hæmolytisk sygdom hos nyfødte
  • Udredning af transfusionskomplikationer

 

Udføres

Analysen udføres på Klinisk Immunologiske afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster.

 

Svartid

På blodprøver, der indleveres inden kl 8, kan der forventes svar kl. 15, med mindre der skal udføres yderligere udredning.

 

Prøvemateriale

Mindst 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4 mL).

På børn under 3 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

Evt. navlesnorsprøve. Se LMV Blodprøver på børn, Dok ID 446649

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

 

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Blodprøver skal analyseres senest 3 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførel vil fremgå af fremsendt papirsvar eller telefonisk kontakt.

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode 

Søjleagglutinationsteknik, Ortho LISS/IAT

 

Tolkning

Positivt resultat indikerer, at patientens erytrocytter er sensibiliserede med IgG og/eller komplement (C3d).

 

Positiv DAT er ikke ensbetydende med immunhæmolyse. Det ses bl.a.  ved autoimmune sygdomme, behandling med antibiotika og transfusionskomplikationer.

 

Såfremt resultatet af DAT analysen giver anledning til, at der skal udføres yderligere udredning, kan der ikke forventes svar samme dag.

 

Hvis DAT er positiv på navlesnorsprøve, skal det udredes om mater har antistoffer og hvilke antistoffer barnets erytrocytter er sensibiliserede med.

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænse

Rekvirent skal kontaktes med det samme når der findes positivt DAT resultat på prøver fra nyfødte

 

Detektionsgrænse

Der kan i søjleagglutinationsteknik påvises ca. 100 IgG molekyler/erytrocyt. 

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet/relevant

 

Referencer

Insert til BioVue DAT/IDAT kassetter REF 707165

Revideret december 2015 e631300118_DA

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

M.C.Z. Novaretti et al.

Comparison of Conventional Tube Test Technique and Gel

Microcolumn Assay for Direct Antiglobulin Test: A Large Study.

Journal of Clinical Laboratory Analysis 18:255–258 (2004)

Petz LD, Garratty G. Acquired immune hemolytic anemias. New York: Churchill Livingstone, 1980:162-64.
 

Bemærkning

Positiv DAT er ikke ensbetydende med immunhæmolyse. Det ses bl.a.  ved autoimmune sygdomme, behandling med antibiotika og transfusionskomplikationer.

 

Såfremt resultatet af DAT analysen giver anledning til, at der skal udføres yderligere udredning, kan der ikke forventes svar samme dag.

 

Hvis DAT er positiv på navlesnorsprøve, skal det udredes om mater har antistoffer og hvilke antistoffer barnets erytrocytter er sensibiliserede med.

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse

 

Ændringslog

Revideret 10.07.18

Tilføjet DANAK-logo

Tilføjet "DAT" til titlen

Krav om underskrevet PTB fjernet.


 
13.08.2018