Erytrocytantistofidentifikation, KIA

Slettet dokument

 

Kortnavn

Ikke defineret

 

Pris

Kr. 1.007

 

Synonym

Panelundersøgelse

 

Analyseforkortelse

 

IUPAC

Ikke defineret

 

Indikation

Analysen kan ikke rekvireres, men udføres på Klinisk Imunologisk Afdelings initiativ i følgende tilfælde:

  • Nyopdaget positiv antistofscreentest i forbindelse med AB0- og RhD-blodtypebestemmelse eller BAC-test
  • Ændret reaktionsmønster i antistofscreentesten i forbindelse med BAC-/BF-test os patienter, der tidligere har fået påvist irregulært blodtypeantistof
  • Uforlig ved BF-test hos patienter, der tidligere har fået påvist irregulært blodtypeantistof
  • Positiv antistofscreentest i forbindelse med transfusionskomplikationundersøgelser 

 

Udføres

Udføres på Klinisk Immunologisk afdeling på følgende sygehuse: Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster

 

Analysen udføres alle hverdage og kan i akutte situationer udføres i vagtperioder.

 

Hvis patienten er indlagt, vil afdelingen blive kontaktet med henblik på, om udredningen kan vente til førstkommende hverdag.

 

Prøvemateriale

Mindst 7 mL EDTA stabiliseret fuldblod (mindste mængde 5 mL fuldblod).

Ved særligt komplicerede antistofkombinationer kan der være brug for flere glas. 

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Blodprøverne centrifugeres ved modtagelse i 5 min. ved 1500g. Blodprøver opbevares ved 4°C efter analysering.

 

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Blodprøverne kan sendes med almindelig post og skal ikke forbehandles inden.

 

Tolkning

Resultatet af undersøgelsen er afgørende for udvælgelse af erytrocytkomponenter til transfusion. Resultaterne tolkes i forbindelse med udførslen af analysen. Patientens erytrocytter fænotypebestemmes for erytrocytantigener indenfor det blodtypesystem, som patientens plasma indeholder antistof rettet imod. På blodtypesvaret angives antistoffets specificitet og patientens fænotype.

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Detektionsgrænse

Undersøgelsens følsomhed for anti-D er bedre end 0,008 IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Målemetode

Ved positiv antistofscreentest udredes antistoffets/antistoffernes specificitet ved at undersøge plasma overfor et panel af udvalgte erytrocytter med kendte antigener ved Indirekte Anti-humanglobulin Teknik i søjleagglutinationsteknik.

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet

 

Måleområde

Ikke defineret

 

Medicinsk baggrund

 

Referencer

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

AABB. Technical Manual, 16th. ed. Maryland, USA. 2008

 

Bemærkning

Det kan være nødvendigt, at supplere med andre udvalgte serologiske analysemetoder afhængigt af, hvilke reaktioner patientens antistoffer udviser. 

Da analysernes omfang er umuligt at forudsige, kan tidsforbruget strække sig fra timer til dage.


 
31.10.2011